Արտաշես Հովիկի Աղինյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1988 - 1993 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, ինժեներ-երկրաբան, դիպլոմ

Գիտական աստիճան

Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Հրաբխային ռեգիոնների երկրաբանական պայմանների առանձնահատկությունները ստորերկրյա ջրերի պահպանման նպատակով (ՀՀ-ում կատարված ուսումնասիրությունների օրինակով)», ԵՊՀ, 2009 թ.

Աշխատանքի փորձը
2012 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, դոցենտ
1999 - 2012 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, դասախոս
1997 - 1999 թթ. Զինվորական ծառայություն
1994 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, լաբորատորիայի վարիչ
1993 - 1994 թթ. «Հայինժնախագիծ» ինստիտուտ

Դասավանդվող առարկաները
Ընդհանուր երկրաբանություն, լիթոլոգիա, ստորերկրյա ջրերի դինամիկա, էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Ստորերկրյա ջրերի մոդելավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hydro@ysu.am

Արտաշես Հովիկի Աղինյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի, ճարտարագիտական երկրաբանության և ջրաերկրաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Հ. Աղինյան, Հ. Հ. Սարգսյան, Տ. Գ. Մկրտչյան

Гидрогеологические условия верхнего течения реки Веди и оценка естественных ресурсов водосборного бассейна Джерманисских родников (Վեդի գետի վերին հոսանքի ավազանի ջրաերկրաբանական պայմանները և Ջերմանիսի աղբյուրների ջրհավաք ավազանի բնական ռեսուրսների գնահատումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 135-145 |

Ա. Հ. Աղինյան, Տ. Գ. Մկրտչյան

Լեռնային գետերի ավազաններում ստորերկրյա ջրաղբյուրների նվազագույն ծախսի ապահովվածության գնահատում (Մանթաշի գետավազանի աղբյուրների օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 87-95 |

Աղինյան Ա. Հ., Մկրտչյան Տ. Գ.

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների գնահատման եղանակները խմելու ջրամատակարարման նպատակով (Մանթաշի գետավազանի որոշ բնաղբյուրների օրինակով) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 162-165 |

Агинян А. О.

О некоторых подходах оценки естественной уязвимости подземных вод межгорных котловин вулканических нагорий | Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии северного кавказа. Том VII. Часть 2. 2017, Том VII, Часть 2, с. 214-224 |

Ա.Հ. Աղինյան, Հ.Ա. Աղինյան

Հայաստանի ստորերկրյան ջրերի բնական ռեսուրսների գնահատումը համաձայն ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենքի | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 35-39 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A.H. Aghinyan

Groundwater vulnerability assessment of the Aparan aquifer (The Republic of Armenia) | NATO Advanced reserch workshop, October 18-22, 2007, Armenia, YSU Press, 2007, p.48

H.A.Aghinyan

Evaluation of ground water vulnerability and mapping methodology on the pattern of Shirak Basin (Republic of Armenia) | Aquifer Vulnerability and Risk, 2nd International Workshop, Monitoring to support decisions, 4th Congress on the Protection and Management of Groundwater, Reggia di Colorno - Parma, 21-22-23 Settembre 2005, ID 146