Արտաշես Հովիկի Աղինյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1988 - 1993 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, ինժեներ-երկրաբան, դիպլոմ

Գիտական աստիճան

Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Հրաբխային ռեգիոնների երկրաբանական պայմանների առանձնահատկությունները ստորերկրյա ջրերի պահպանման նպատակով (ՀՀ-ում կատարված ուսումնասիրությունների օրինակով)», ԵՊՀ, 2009 թ.

Աշխատանքի փորձը
2012 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, դոցենտ
1999 - 2012 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, դասախոս
1997 - 1999 թթ. Զինվորական ծառայություն
1994 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, լաբորատորիայի վարիչ
1993 - 1994 թթ. «Հայինժնախագիծ» ինստիտուտ

Դասավանդվող առարկաները
Ընդհանուր երկրաբանություն, լիթոլոգիա, ստորերկրյա ջրերի դինամիկա, էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Ստորերկրյա ջրերի մոդելավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hydro@ysu.am

Արտաշես Հովիկի Աղինյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Հ.Ա. Աղինյան

Շիրակի մարզի ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսները և շահագործական պաշարները | Գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր (հուլիս, 2001թ., ք.Արթիկ), Աշխարհագրություն-2001, Զանգակ-97, Երևան-2002, էջ. 96-99

Հ. Ա. Աղինյան, Ա. Հ. Աղինյան

ՀՀ ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի ներկա վիճակը և խնդիրները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 139-141 |

Հ.Ա. Աղինյան, Է.Բ.Բարսեղյան

Արարատյան գոգավորության ստորերկրյա ջրերի ձևավորման և գնահատման առանձնահատկությունները | Ագրոգիտություն, Երևան, 2000, 9, էջ. 445-449

Ա. Հ. Աղինյան

Воздействие гидротехнических сооружений на гидрогеологические условия Ширакской котловины (Հիդրոտեհնիկական կառուցվածքների ազդեցությունը Շիրակի գոգավորության հիդրոերկրաբանական պայմանների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 101-104 (ռուսերեն) |

Վ.Ա.Ավետիսյան , Ա.Հ. Աղինյան

Գյումրի քաղաքի ճարտարագիտական պաշտպանության մի քանի հարցեր | Հանդես Երևանի Համալսարանի, ԵՊՀ, 1998, 3, էջ 19-24
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A.H. Aghinyan

Groundwater vulnerability assessment of the Aparan aquifer (The Republic of Armenia) | NATO Advanced reserch workshop, October 18-22, 2007, Armenia, YSU Press, 2007, p.48

H.A.Aghinyan

Evaluation of ground water vulnerability and mapping methodology on the pattern of Shirak Basin (Republic of Armenia) | Aquifer Vulnerability and Risk, 2nd International Workshop, Monitoring to support decisions, 4th Congress on the Protection and Management of Groundwater, Reggia di Colorno - Parma, 21-22-23 Settembre 2005, ID 146