Արտաշես Լիպարիտի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ
1995 - 98 թթ. ասպիրանտուրա
1998 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Գրական արևելահայերենի և արևմտահայերենի շարահյուսական համակարգերի զուգադրական քննություն» թեմայով

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1998 թ-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ
2006 թ-ից դոցենտ
1999 թ-ից հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունաբանություն և բառագիտություն
Ժամանակակից հայերենի իմաստաբանություն
Դարձվածաբանություն
Արդի հայերենի և թարգմանության հիմնախնդիրներ
Նախադասության իմաստային և կառուցվածքային հատկանիշները
Հրապարակային խոսք
Խոսքի մշակույթի հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն, լեզվի պատմություն, գրաբար, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
2003 թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր
2014 թ. ԵՊՀ հուշամեդալ
2014 թ. ԵՊՀ պատվոգիր

Արտաշես Լիպարիտի Սարգսյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու | Դասագիրք: Մանմար, 2016թ․, 183 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու | Դասագիրք: Մանմար: 2016թ․, 160 էջ, Հայաստան

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից) | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան

Արտաշես Սարգսյան, Յու. Ավետիսյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (դասագիրք բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար) | ԵՊՀ հրատ., 2016, 512 էջ

Արտաշես Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարանի համար (2-րդ բարեփոխված հրատ.) | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2016, 160 էջ

Արտաշես Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի համար (2-րդ բարեփոխված հրատ.) | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2016, 184 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի համար | 2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2015, 224 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարանի համար | 2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2015, 208 էջ

Յու. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Շ. Ս. Գևորգյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ) | Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար | 2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2014, 224 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարանի համար | 2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2014, 208 էջ

Ա. Սարգսյան, Ս. Համբարձումյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ | Ուսումնական ձեռնարկ ՄԿՈՒ համակարգի ուսանողների համար, կրթության ազգային ինստիտուտ, Երևան, 2012, 160 էջ

Ա. Լ. Սարգսյան

Գրականությունը և ազգային լեզվամտածողությունը | Դասախոսություն, ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2012, 48 էջ

Ա. Լ. Սարգսյան

Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը | Երկրորդ վերամշակված հրատարակություն,ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2012, 144 էջ

Ռ. Սաքապետոյան, Լ. Եզեկան, Ա. Սարգսյան

«Հայոց լեզու», դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի համար | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2011, 184 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարանի համար | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2011, 160 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի համար | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2010, 224 էջ

Ա.Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարանի համար | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2010, 208 էջ

Ա. Սարգսյան, Ա. Տեր-Մինասյան

Թելադրության նյութերի ժողովածու | Ձեռնարկ բուհերի համար, 2-րդ բարեփոխված հրատ., հեղինակային հրատ., Երևան, 2009, 262 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար | Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 224 էջ

Ա. Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարանի համար | Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 208 էջ

Ա. Լ. Սարգսյան

Հայոց լեզու. 10-12-րդ դասարաններ, հումանիտար հոսք | Ուսուցչի ձեռնարկ, Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 100 էջ

Ա. Լ. Սարգսյան

Հայոց լեզու. 10-12-րդ դասարաններ, ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր | Ուսուցչի ձեռնարկ, Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 92

Ա. Լ. Սարգսյան

Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2007, 316

Ա. Լ. Սարգսյան

Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, 2-րդ բարեփոխված հրատ., «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2007, 344

Ա. Լ. Սարգսյան

Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2005, 123 էջ

Ա. Տեր-Մինասյան, Ա. Սարգսյան

Թելադրության նյութերի ժողովածու բուհերի ուսանողների համար | Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 264 էջ

Ա. Լ. Սարգսյան

Ժամանակակից հայերենի համառոտ ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 80 էջ
 

Հոդված/Article

Սարգսյան Արտաշես

Եղանակաժամանակային համաձայնությունը ժամանակակից հայերենի պայմանի պարագա երկրորդականով բարդ ստորադասական նախադասություններում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 158-166 |

Արտաշես Սարգսյան

Բարդ նախադասության բաղադրիչների դիմավոր բայերի համաձայնեցումը հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 62-70 |

Արտաշես Սարգսյան

Թվային համաձայնությունը հայերենի բարդ նախադասություններում | Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 149-161 էջ, Հայաստան

Արտաշես Սարգսյան

Քերականական համաձայնության մեկնաբանումը գրաբարի դասագրքերում | Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 10-14 էջ, Հայաստան

Արտաշես Սարգսյան

Բաղադրյալ ստորոգյալի բաղադրիչների համաձայնությունը ժամանակակից հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 40-51 |

Արտաշես Սարգսյան

Արդի հայերենի քերականության հարցերի նոր քննություն (գրախոսություն Լ. Թելյանի «Արդի հայերենի քերականության հարցեր» գրքի) | Լեզու և լեզվաբանություն, 2016, համար 2 (15), 85-87

Արտաշես Սարգսյան

Բայասեռի ըմբռնման յուրահատկությունը | Քրիստոնյա Հայաստան, 2016, նոյեմբեր Բ, թիվ 22, 2 և 4

Արտաշես Սարգսյան

Դարձվածային միավորի և առածի հարաբերությունը | Քրիստոնյա Հայաստան, 2016, հունիս Ա, թիվ 11, 5 և 8

Արտաշես Սարգսյան

Ածականի՝ -գույն մասնիկով կազմվող գերադրականի իմաստային առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 45-51 |

Արտաշես Սարգսյան

Մակդիրի ըմբռնման վերաբերյալ | Քրիստոնյա Հայաստան, 2015, նոյեմբեր Բ, թիվ 22, 7-8

Արտաշես Սարգսյան

Ժամանակակից հայերենի շարահյուսական կապակցման մի եղանակի մասին | Լեզու և լեզվաբանություն, 2015, համար 1-2 (13), 35-44

Արտաշես Սարգսյան

Քերականական համաձայնության սահմանումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 45-52 |

Ա. Լ. Սարգսյան

Լևոն Կորյունի Եզեկյան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 134.2, Երևան 2011թ., էջ 83-84 |

Ա. Լ. Սարգսյան

Վ. Համբարձումյան. Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության (17-րդ դ. վերջ – 19-րդ դ.) | Պատմա-բանասիրական հանդես, 2007, համար 3, 251-252

Ա. Լ. Սարգսյան

Լ. Կ. Եզեկյան, Հայոց լեզու | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 188-191 |

Ա. Լ. Սարգսյան

Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 188-189 |

Ա. Սարգսյան

Արևմտահայերենի բառապաշարի նոր ուսումնասիրություն | Գրախոսություն Ռ. Սաքապետոյանի «Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները» մենագրության մասին, «Ազգ», 29 նոյեմբերի, 2005, էջ 6

Ա. Լ. Սարգսյան

Շարահյուսության նոր ձեռնարկ (գրախոսություն Ա. Պապոյանի և Խ. Բադիկյանի «Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն» ձեռնարկի մասին) | Լեզու և լեզվաբանություն, 2004, համար 1-2, 104-106

Ա. Սարգսյան

Երբ բառերը դառնում են կամուրջներ | Գրախոսություն Ռ. Սաքապետոյանի «Արևմտահայերեն արևելահայերեն ուղղախոսական բացատրական բառարանի» մասին, «Ազգ», 20 հունիսի, 2001, էջ 6

Ա. Լ. Սարգսյան

Գոյականի առկայացման կարգի սահմանափակումները ժամանակակից հայերենում | Հայոց լեզու և գրականություն, 2000, համար 1, 76-79

Ա. Սարգսյան

Արարելն է կյանքի խորհուրդը | Մարտի 8-ին լրացավ Հր. Աճառյանի ծննդյան 123-ամյակը), «Առաքյալ», համար 2 (22), մարտ, 1999, էջ 1,3

Ա. Լ. Սարգսյան

Դարձվածային միավորները արևելահայ և արևմտահայ տարբերակներում | Հանդես Երևանի համալսարանի, 1997, համար 1, 47-51
 

Թեզիս/Thesis

Ա. Լ. Սարգսյան

Ռ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերեն-արևելահայերեն նոր բառարան | Գրախոսություն, «Ազգ», 13 հուլիսի, 2011, 83-84

Ա. Լ. Սարգսյան

Ճարտասանական հարցը և բացականչությունը «Լերան քարոզում» (Մատթեոսի Ավետարանի Ե, Զ, Է գլուխներում) | «Քրիստոնյա Հայաստան», 2010, փետրվար Բ, համար 4, 5-6

Ա. Լ. Սարգսյան

Ճարտասանական հարցը որպես ժխտման արտահայտության միջոց Մատթեոսի Ավետարա-նի Ե, Զ, Է գլուխներում՝ Լերան քարոզում | «Քրիստոնեությունը և գեղարվեստական գրականությունը» ժողովածու, թեզիսներ Հայաստանում քրիստոնեության՝ որպես պետական կրոնի ընդունման 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի, ԵՊՀ և Ռուս-հայկական համալսարան, 2001, 64-65

Ա. Լ. Սարգսյան

Ինչո՞ւ են հոլովվում կապերը | Թեզիսներ Հայաստանում քրիստոնեության՝ որպես պետական կրոնի ընդունման 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի, ԵՊՀ հրատ., 2001, 26