Արտաշես Յուրիի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2010 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2004 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
2008 թ. բակալավրի աստիճան
2010 թ. մագիստրոսի աստիճան

Գիտական աստիճան, կոչում
2013 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Պլազմոնային ալիքատարներ և ռեզոնատորներ մետաղ-դիէլեկտրիկ-մետաղ կառուցվածքներում»:

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի ասիստենտ:
2016 թ-ից Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ:
2013 - 2018 թթ. Ենթամիլիմետրային ալիքների ԳՀ լաբորատորիայի գիտաշխատող:

Մասնակցությունը գիտական/ մասնագիտական կառույցներին
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
2015 թ-ից մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Օպտիկական կապի համակարգեր (Բ.), Միկրո և նանոչափային համակարգերի մոդելավորում (Մ.), Համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում (Բ.), Համակարգչային պրակտիկում (Բ.), Ռադիոաստղագիտություն (Մ.):

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մակերևութային պլազմոն-պոլյարիտոնային ալիքատարներ և ռեզոնատորներ, հեռահաղորդակցություն, ալիքային պրոցեսներ:

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2009 - 2011 թթ. ISTC, դրամաշնորհ A-1544

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչի իմացություն
MS Office, COMSOL Multiphysics, Matlab, Photoshop, PHP,MySql

artashes.vardanyan@ysu.am

Արտաշես Յուրիի Վարդանյան

Ասիստենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Арутюнян Т. А., Вартанян А. Ю., Ахумян А. А., Неркарарян Х. В.

Аналитическое описание тороидального резонатора высокой добротности в терагерцовой области частот | Известия НАН Армении, Физика, том 47 N 6 , 433-441, 2012

Artashes Vardanyan, Hovhannes Haroyan, Arsen Babajanyan, Khachatur Nerkararyan, Kiejin Lee

Activity of surface plasmon in the ring-like microcavities | Proc. SPIE 8414, 84140J (2011); doi.org/10.1117/12.92 3467.Online Publication Date: Jan 25, (2012)

Artashes Vardanyan, Hovhannes Haroyan, Arsen Babajanyan, Khachatur Nerkararyan, Kiejin Lee

Ring-Type V-Groove Surface Plasmon Microresonator: The Modal Structure and Q-Factor | Journal of Applied Physics, vol. 111, No. 5, 2012, pp. 053112 1-5

Artashes Vardanyan, Hovhannes Haroyan, Arsen Babajanyan, Khachatur Nerkararyan, Barry Friedman

A Surface Plasmon Microcavity Between the Toroidal and Flat Metallic Surfaces | Plasmonics, vol. 7, No. 1, 2012, pp. 1-5

Ա. Յու. Վարդանյան

Peculiarities of surface localized plasmons in the metamaterials (Տեղայնացված մակերևութային պլազմոնների առանձնահատկությունները մետանյաթերում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, #3(229), էջ 56–59 |