Արտաշես Յուրիի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2010 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2004 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
2008 թ. բակալավրի աստիճան
2010 թ. մագիստրոսի աստիճան

Գիտական աստիճան, կոչում
2013 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Պլազմոնային ալիքատարներ և ռեզոնատորներ մետաղ-դիէլեկտրիկ-մետաղ կառուցվածքներում»:

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի ասիստենտ:
2016 թ-ից Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ:
2013 - 2018 թթ. Ենթամիլիմետրային ալիքների ԳՀ լաբորատորիայի գիտաշխատող:

Մասնակցությունը գիտական/ մասնագիտական կառույցներին
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
2015 թ-ից մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Օպտիկական կապի համակարգեր (Բ.), Միկրո և նանոչափային համակարգերի մոդելավորում (Մ.), Համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում (Բ.), Համակարգչային պրակտիկում (Բ.), Ռադիոաստղագիտություն (Մ.):

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մակերևութային պլազմոն-պոլյարիտոնային ալիքատարներ և ռեզոնատորներ, հեռահաղորդակցություն, ալիքային պրոցեսներ:

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2009 - 2011 թթ. ISTC, դրամաշնորհ A-1544

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչի իմացություն
MS Office, COMSOL Multiphysics, Matlab, Photoshop, PHP,MySql

artashes.vardanyan@ysu.am

Արտաշես Յուրիի Վարդանյան

Ասիստենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Artashes Vardanyan, Khachatur Nerkararyan

Channel Plasmon-Polaritons and their superfocusing | YSU Department of Radiophysics Collection of articles, p. 16-20, (2010)

Artashes Vardanyan, Vahe Tadevosyan, Armen Makaryan, Arsen Hakhoumian, Hovhannes Haroyan

Detection of terahertz waves using a vacuum diode | Proc. of Int. conf. on THz Waves and its Applications, IRPHE 2010, Ashtarak-Aghveran Armenia, p. 38-41

Artashes Vardanyan

SPP Waveguide mods in the space between noncontacting parallel metallic cylinders | YSU Collection of articles vol.1 Physics and mathematical sciences, p. 181-186, (2009)