Արթուր Գագիկի Ղազինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով),
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով),

Գիտական աստիճան
թեկնածուական – «Եվրոպական դատական մարմնինների դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում», ԵՊՀ, 2004 թ.

Աշխատանքային փորձ
2002 թ. մինչև 2009 թ. ԵՊՀ Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ, 2009 մինչ օրս՝ նույն ամբիոնի դոցենտ,
2006 թ. ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն,
2009 - 2010 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական
2004 - 2008 թթ. ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարի խորհրդական
2002 - 2004 թթ. ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ

Կարդացվող դասընթացներ
Եվրոպական իրավունք, ԵՄ ինստիտուտներն ու ընթացակարգերը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եվրոպական իրավունք, ԵՄ ինստիտուտներ և ընթացակարգեր, ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականություն, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատական պաշտպանություն
Հեղինակ է երեք մենագրությունների, մոտ երեք տասնյակ գիտական հոդվածների:

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի խորհրդի նախագահ, Հայաստանում <Եվրոպական ակումբի> համահիմնադիր, Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման միջազգային «Global Campus»-ի համահիմնադիր և խորհրդի անդամ

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)

Արթուր Գագիկի Ղազինյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արթուր Ղազինյան

Եվրոպական Հանձնաժողով. իրավական կարգավիճակի հիմնահարցեր | Մենագրություն, Տիգրան Մեծ, 2003, 304 էջ

А. Казинян

Правовые основы деятельности суда ЕС в области защиты прав человека и основных свобод | Իրավագիտության հարցեր, No.1, Երևան 2003, էջեր 50-58

Ղազինյան Արթուր

Եվրոպայի ինտեգրացիոն գործընթացները | Իրավագիտության հարցեր, No.1, Երևան 2001, էջեր 117-123
 

Հոդված/Article

Արթուր Ղազինյան

Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային Եվրոպական միության միանալու իրավական խնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 38-49 |

Արթուր Ղազինյան

Վերպետական ինտեգրացիոն միավորումներին անդամակցելու սահմանադրա-իրավական հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 294-307 |

Artur Ghazinyan

Implementation and Measurement Issues for the Preconditions of the Rule of Law in the EU Accession Process | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 449-463 |

Արթուր Ղազինյան

ԵՄ անդամ պետությունների պատասխանատվության առանձնահատկությունները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, էջեր 190-210

Արթուր Ղազինյան

Եվրոպական միության օրենսդրության կարգավիճակը ԵՄ Սահմանադրության նախագծում | Պետություն և իրավունք, No.2-3, Երևան 2006, էջեր 40-53