Արթուր Հրաչիկի Իսրայելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
1999 - 2000 թթ. Արաբերեն լեզվի ինստիտուտ, Սիրիա, Դամասկոս (օտարերկրացիների համար նախատեսված հատուկ դասընթաց)
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2004 - 2007 թթ. Դամասկոսի համալսարան, Բանասիրության և հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, Պատմության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2004 - 2005 թթ. Արաբերեն լեզվի ինստիտուտ, Դամասկոսի համալսարանի

Գիտական աստիճան
2007 թ-ի դեկտեմբեր Դամասկոսի համալսարան, պատմական գիտությունների թեկնածու
2011 թ-ի սեպտեմբեր ԵՊՀ, Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, դասախոս
2009 թ-ից Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, դասախոս
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ, կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, դասախոս
2011 թ-ից ԵՊՀ, Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն, դոցենտ
2010 - 2014 թթ. ԵՊԼՀ, Արևելյան լեզուների ամբիոնի հիմնադիր-վարիչ
2014 թ. փետրվարից ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ` միջազգային համագործակցության գծով:
2015 թ. հունիսից ԵՊՀ, Չինարեն լեզվի և մշակույթի կենտրոնի տնօրեն:
2017 թ-ից ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար
2019 թ-ից ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ (արաբերեն)
Արաբական երկրների պատմություն (10 - 16-րդ դարեր)
Արաբական երկրների երկրագիտություն
Հայ-արաբական պատմամշակութային առընչություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արաբական աշխարհը միջազգային հարաբերություններում, իսլամագիտություն, արաբական միջնադարյան պատմություն, արաբական մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, արաբերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Միջազգային կոնֆերանսներ
«Հայ-արաբական տնտեսական հարաբերությունները», 28–30 մարտ, 2010 թ., Կահիրե
«Международное сотрудничество в области подготовки специалистов по истории и культуре традиционных религий на пространстве СНГ: приоритеты иперспективы», 10-11 ноября 2011 г., Москва
«Հայաստանը և հայերը արևմտյան և արևելյան աղբյուրներում», 14 – 15 հոկտեմբեր, 2011 թ., Կահիրե
«Հայաստան-Իրան. միջմշակութային և միջկրոնական երկխոսություն», 25 – 26 ապրիլ, 2012 թ., Երևան
«Leading and Managing Change in Higher Education (La MANCHE) 4th partner meeting agenda, 10-12 June 2014, Yerevan
«Актуальные вопросы отечественной и зарубежной иранистики», международная научно-практическая конференция 15-16 мая, 2015г., Казань
«Հայերը Սիրիայում», Հայկազյան համալսարան, Հայկական սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոն, 25-27 մայիս, 2015թ. Բեյրութ

Պարգևներ
Հուշամեդալ` «Արաբերեն լեզու և մշակույթ» խորագրով, Կահիրե 2009 թ.
Հուշամեդալ` «Հայ-եգիպտական 15-ամյա դիվանագիտություն և բարեկամություն» խորագրով, ՀՀ դեսպանություն, Կահիրե 2009 թ.
ԵՊՀ ռեկտորի շնորհակալագիր, Երևան 2014

a.israyelyan@ysu.am

Արթուր Հրաչիկի Իսրայելյան

Դեկանի տեղակալ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Հ. Իսրայելյան

Դիվանագիտական և քաղաքական տերմինների հայերեն-արաբերեն բառարան | Եր.: Հեղ. հրատ., 2014, 112 էջ |

Բաբայան Ա., Իսրայելյան Ա.

Օտար լեզվով բանավոր խոսքի ընկալման հմտությունների ուսուցման մեթոդական ուղեցույց | ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 24 էջ |

Ա. Հ. Իսրայելյան, Լ. Գ. Պետրոոսյան

Արաբերենի և պարսկերենի դասավանդման ուսումնամեթոդական ուղեցույց | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 16 էջ |

Ա. Հ. Իսրայելյան

Արաբերեն լեզվի դիվանագիտական-մասնագիտական հաղորդակցման դասընթացի ծրագիր | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 16 էջ |

Արթուր Իսրայելյան

Ռազմական նավերն ու զենքերը մամուք բահիրիների օրոք | Երևանի պետական համալսարանի «Արաբագիտության ուսումնասիրություններ» հոդվածների ժողովածու, Դ, Երևան 2010 թ., (արաբերեն), էջ 35-43 |
 

Հոդված/Article

Արթուր Իսրայելյան

Հայ-Սիրիական դիւանագիտական և քաղաքական յարաբերությունների պատմութիւնից (Դեկտեմբեր 1992 - Մարտ 2011) | Սուրիոյ Հայերը: 2018, էջ 383-394 |

Artur Israyelyan, Զարուհի Եղիշեի Համազասպյան

Crusader Monuments in Tartus, Latakia, Homs and Hama Governorates of Syria | Արաբագիտական ուսումնասիրություններ։ Հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 9, 140-146 էջ, Հայաստան |

Артур Исраелян

Язык и культура как способ формирования межкультурного диалога | Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт международных отношений, истории и востоковедения, Актуальные вопросы отечественной и зарубежной иранистики, материалы международного конференциии, Казан 2015г. стр. 264-268 |

Արթուր Իսրայելյան

Այուբյան շրջանի հայ երևելիների պատմությունից | Արևելագիտության հարցեր VIII, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, էջ 20-28 |

Արթուր. Իսրայելյան

Միջմշակութային հաղորդակցությունը հայ-եգիպտական միջնադարյան հարաբերություններում | Երևանի պետական համալսարանի «Արաբագիտական ուսումնասիրություններ» հոդվածների ժողովածու, հատ. 6, «ԵՊՀ» հրատարակչություն, Երևան 2013թ. էջ 45-51 (հայերեն) |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը