Արթուր Արտուշի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1977 թթ. ԵՊՀ Մեխ-մաթ ֆակուլտետ
1978 - 1981 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ֆունկցիաների համադրույթներ և նրանց Ֆուրիեի շարքեր», 1981, 01.01.01, 1981, ՍՍՀՄ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
դոկտորական - «Օրթոգոնալ շարքերի որոշ խնդրիներ և բազմաչափ բազմանդամային միջարկում», 1997, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկան
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի վարիչ
2001 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող
1987 - 2001 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1981 - 1987 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գործուղումները

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր կուրսեր՝ Մաթեմատիկական անալիզ, իրական անալիզ
Մասնագիտական դասընթացներ՝ Բազիսներ բանախի տարուծություններում, օրթոգոնալ շարքեր, սպլայնների տեսություն, վեյվլետներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
օրթոգոնալ շարքեր, Ֆուրիեի անալիզ, վեյվլետներ, մոտավորությունների տեսություն, բազմաչափ բազմանդամային միջարկում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային գիտական հիմնադրամ, 1993 թ.
NFSAT-CRDF, 2002 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ 050 մասնագիտացված խորհրդի անդամ
«ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր։ Մաթեմատիկա» ամսագրի գլխավոր խմբագիր
“East Journal on Approximations” միջազգայի ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
“Communications in Mathematics” միջազգայի ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ

sart@ysu.am
(+374 10) 55-40-51

Արթուր Արտուշի Սահակյան

Դեկան | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Գ. Գ. Գևորգյան, Ա. Ա. Սահակյան

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր | 12-րդ դասարանի համար, «Էդիթ պրինտ», Երևան, 2011

Մ.Պ. Պողոսյան, Վ.Հ. Մարտիրոսյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Ս.Գ. Ռաֆայելյան, Ա.Ա. Սահակյան, Ա.Ի. Պետրոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաներ ֆունկցիաների տեսությունից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009, 163 էջ

Գ. Գ. Գևորգյան, Ա. Ա. Սահակյան

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր | 10-րդ դասարանի համար, «Էդիթ պրինտ», Երևան, 2009

Sahakian A. A., Ginovian M. S.

Limit Theorems for Toepltz Quadratic Functionals of Continuous-Time Stacionary Processes | Probability Theory and Related Fields, vol. 137, 2007, 551-579

G. Gevorkyan, A. Sahakyan

Algebra and Calculus | 10-th class, Edit Print, Yerevan, 2001 (in Armenian)
 

Հոդված/Article

A.A. Sahakian

Convergence of Greede Algorithm for continuous functions after change of variable | Izvestia NAN Armenii, 37 (2002), 4, 63--72 (in Russian). English translation in: Journal of Contemporary Math. Analysis, 37 (2002), 4, 67-75

G. G. Gevorgyan, A. A. Sahakyan

Unconditional basis properties of general Franklin series | Izvestija Akad. Nauk Arm. SSR, ser Mat, (in Russian), 35(2000), no. 4, 7-25, English translation in J. Contemp. Math. Anal., 35(2000), no. 4, 2-22

Саакян А.А., Геворкян Г. Г.

О безусловной базисности общих систем Франклина | Известия НАН Армении, 35 (2000), 4, 7-25

Кашин Б. С., Саакян А. А.

Ортогональные ряды | Москва, Наука, 1984, 450 стр., Москва, АФЦ 1999, 550 стр

Саакян А. А.

О теореме Бора для кратных рядов Фурье | Мат. Заметки, 64 (1998), 6, 913-924
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը