Արծրունի Սամվելի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1981 թթ. ԳԱ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ Բանասիրության ֆակուլտետի Հայոց լեզու և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտ, «Հուշա-պաշտամունքային կոթողները հայ միջնադարյան ժողովրդական մշակույթի համակարգում», 1986թ.
2011թ.-ին ստացել է պատմական գիտությունների դոկտորի աստիճան:

Աշխատանքային փորձ
1972 - 73 թթ. Իջևանի Ակնաղբյուր գյուղի ութամյա դպրոց որպես ուսուցիչ
1977 - 78 թթ. Մշակույթի նախարարության ժողստեղծագործության կենտրոնի մեթոդիստ
1981 թ. առ այսօր Մատենադարանի գիտ. Աշխատող
1990 - 94 թթ. ՀՀ Գերագույն խորհրդի փորձագետ,
1994 - 95 թթ. ՀՀ լուսավորության նախարարի տեղակալ
2005 թ-ից ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ եկեկեղու պատմություն
Հայ միջնադարյան մշակույթ
Հայ եկեղեցական մատենագրության պատմություն
Հայ եկեկեղու պատմության արդի հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ միջնադարյան մշակութաբանություն, հայ եկեղեցական մատենագրություն և մշակույթի պատմություն, ժողովրդական քրիստոնեություն և մշակույթ, հայ բանահյուսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

(+374 10) 52-64-45

Արծրունի Սամվելի Սահակյան

Ասիստենտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Ս. Սահակյան

Երվանդյան մայրաքաղաքի պաշտամունքային հայեցակարգը, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգություն, | գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2004, 31-33 էջ:

Ա. Ս. Սահակյան

Դասագիրքը այսօր և անցյալում (հարցազրույցը` Շողեր Խաչատրյանի) | «Գարուն», 2003, №10, էջ 72-76:

А. С. Саакян

Этапы формирования истории обращения грузин по армянским данным | Археология, этнология и фольклористика Кавказа, "Материалы международной конф., Ер., Эчмиадзин, 2003, с. 348-350.

Ա. Ս. Սահակյան

Սուրբ Շուշանիկի կյանքը, պաշտամունքը, սրբավայրը | Հայոց սրբեր և սրբավայրեր, Երևան, 2001, էջ 89-94:

А. С. Саакян

Культурологическая концепция изучения источников истории обращения грузин в христианство | «Կանթեղ» № 4, Եր., 2001, էջ 155-170:
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը