Արթուր Երվանդի Մկրտիչյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011 թ-ին պրոֆեսոր
2008 թ-ին փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ 1998 թ-ին դոցենտ
1994 թ-ին փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
1990 - 1993 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 - 1990 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ-ին ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 013 խորհրդի անդամ
2008 թ-ին ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
2006 -2008 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ
2001 - 2002 թթ. Հետազոտող, Եվրոպական Էթնոլոգիայի ինստիտուտ, Բեռլինի Հումբոլդտի համալսարան և Արևելյան Եվրոպայի ինստիտուտ, Բեռլինի Ազատ համալսարան, Գերմանիա
2000 թ-ին Հետազոտող, Քաղաքագիտության ինստիտուտ, Իննսբրուկի համալսարան, Ավստրիա
1998 - 2000 թթ., 2004 թ-ին ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1998 - 2006 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
1997 - 1998 թթ. Հետազոտող, Բիլեֆելդի համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Գերմանիա
1992 - 1998 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Ավստրիա, Գերմանիա,Շվեյցարիա, ՌԴ, Վրաստան

Հասարակական գործունեություն
Հայաստանի փիլիսոփայական ընկերության անդամ Հայ Հասարակագետների Միության նախագահության անդամ
«Բանբեր Երևանի համալսարանի.Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» ամսագրի խմբագրակազմի անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2011 թ-ին «Վազգեն Սարգսյան» մեդալի պարգևատրում

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Արթուր Երվանդի Մկրտիչյան

Դեկան | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Լաբորատորիայի գիտական ղեկավար | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Արթուր Մկրտիչյան, Հարություն Վերմիշյան

Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 664 էջ

Արթուր Մկրտիչյան, Հարություն Վերմիշյան, Սոնա Բալասանյան

Անկախության սերունդ. Հետազոտություն երիտասարդների շրջանում- Հայաստան 2016 | Մենագրություն: Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ: 2016թ․, 232 էջ, Հայաստան

Ա. Մկրտիչյան, Գ. Շահնազարյան, Ա. Սահակյան, Ա. Վարտիկյան, Հ. Վերմիշյան

Սոցիալական ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական համայնքներում | Կոլեկտիվ մենագրություն: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 198 էջ |

Vermishyan H., Mkrtichyan A., Sahakyan A., Vartikyan A., Shahnazaryan G.

“Issues of Social Identity Preservation in Armenian Rural Communities” | Yerevan: YSU publ., 2013. In press (in Armenian)

Artur Mkrtichyan

Human Rights as an “Attractor” of Europeanization Processes of Transcaucasian “Neither War nor Peace Societies” | Armenia: A Human Rights Perspective for Peace and Democracy Human Rights, Human Rights Education and Minorities, Universität Potsdam, 2005, 10-16 |
 

Հոդված/Article

Արթուր Մկրտիչյան

«Ոչ Պատերազմ, Ոչ Խաղաղություն Հասարակության» Հայեցակարգը Որպես Հետխորհրդային Հայ Հասարակական Կյանքի Սոցիոլոգիական Ախտորոշման Մոդել | Հայաստան 2018: Իրողություններ և հեռանկարներ: Ինքնություն 3, 2019, 3 (1), 53-59 էջ

Мкртичян Артур Ервандович

К Вопросу О Необходимости Преобразования Системы Школьного Образования В Армении | Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5, 23-27

Արթուր Մկրտիչյան

Էթնիկ քաղաքական կոնֆլիկտը որպես հայագիտական ուսումնասիրությունների հիմնախնդիր | Հայագիտության հարցեր, 2018, 2 (14), էջ 96-111 |

Steffen Roth, Carlton Clark, Nikolay Trofimov, Artur Mkrtichyan, Jan Berkel, Laura Appignanesi, Miguel Pérez-Valls, Jari Kaivo-oja

Futures of a distributed memory. A global brain wave measurement (1800–2000) | Technological Forecasting and Social Change. 2017, 118, стр. 307-323

А. Е. Мкртичян

Геноцид армян в призме проблемы безопасности | 100-летие геноцида армян в Османской империи: уроки истории. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции в Уральском федеральном университете. 2016, 1, стр. 90-96 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը