Աշխեն Հայկի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ
2012 - 2013 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկաբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2015 թ-ից աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի աստիճան

Աշխատանքային գործունեությունը
2007 - 2015 թթ. – լաբորանտ, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
2015 թ. առ այսօր – ասիստենտ, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկաբանության ֆակուլտետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Բնական աղետների ռիսկի գնահատում և կանխատեսում, Գեոէկոլոգիական հիմնախնդիրները բնական աղետների տեսանկյունից, Անշարժ գույքի էկոնոմիկա, Հողային ռեսուրսների կառավարում, Բիզնեսի կազմակերպման հիմնահարցերը:

Մասնակցությունը միջազգային միջոցառումներին
ՀՀ, ՌԴ, Վրաստան

Դասավանդվող առարկաներ
Անշարժ գույքի վերլուծություն և կառավարում (SPSS ծրագիր), Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և պլանավորում, Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում, Բնական աղետներ և պաշտպանիչ միջոցներ, Հողային ռեսուրսների կառավարում:

Պարգևատրումներ, պատվոգրեր տողը
ԵՊՀ պատվոգիր

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

a.hovhannisyan@ysu.am

Աշխեն Հայկի Հովհաննիսյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Գագինյան Ռ.Խ., Հովհաննիսյան Ա.Հ.

Ռիսկի էությունը և դասակարգումը | Պրոֆեսոր Պ.Ս. Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2011, էջ 78 – 84
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ashkhen Hovhannisyan

The Integrated Assessment and Mapping of Potential Natural Disasters in Armenia | Present Environment and Sustainable Development. 2017, p. 98