Աշոտ Վաղարշակի Հովսեփյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1962-1968 թթ., ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճանը
1974 թ., Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, 04.02,Երևան

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1968թ.-մինչև այժմ ասիստենտ, ԵՊՀ-ի տեսական ֆիզիկայի ամբիոն,
1979թ ԵՊՀ-ի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,
1986-1990թթ. “Էներգիա” ԳԱՄ-ում գիտ¬ու¬թյան գծով փոխտնօրեն,
1996-2001 թթ. ”Հայատոմ” ՊՓԲԸ գլխավոր տնօրեն,
1996-2002 թթ. ՀՀ նախագահին կից ԱԷ անվտանգության խորհրդի գործադիր քարտու¬ղար, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Տեսական մեխանիկա, Վիճակագրական ֆիզիկա, Մաթեմատիկական մոդելավորում

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկա, միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտ. խորհրդի անդամ, ԱԷՄԳ արտահաստիքային էքսպերտ, ԱԷՄԳ Գլխավոր գագաթաժողովի եռակի պատգամավոր, ՀՀ Նախագահին կից ԱԷ անվտանգության խորհրդի անդամ

Աշոտ Վաղարշակի Հովսեփյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

G. H. Harutyunyan, A. V. Hovsepyan, R. M. Avagyan

Conformal analogs of the Jordan-Brans-Dicke theory. I | Astrophysics, Volume 53, Issue 2, 284-301, doi: 10.1007/s10511-010-9118-9, 2010

Ռ. Մ. Ավագյան, Գ. Հ. Հարությունյան, Վ. Ա. Աթոյան, Ա. Վ. Հովսեփյան, Կ. Ի. Փյուսկուլյան, Է. Վ. Չուբարյան

Azimuths radiation risk degree appraisal for the population living in area of the nuclear power plants location (Ճառագայթային վտանգի աստիճանի գնահատականը ԱԷԿ-ի շրջակայքի բնակչության համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #1, էջ 54–60 |

Ա. Գ. Գալստյան, Ա. Վ. Հովսեփյան, Վ. Վ. Պապոյան

Восстановление поля нейтронов с учетом показаний датчиков внутриреакторного контроля (Նեյտրոնների դաշտի վերականգնումը ներռեակտորային հսկման դետեկտորների ցուցմունքների համաձայն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 49-55 (ռուսերեն) |

Ի. Ն. Հայրապետյան, Ա. Վ. Հովսեփյան

Анализ результатов эксперимента на критической сборке и построение аппроксимация полученных данных (Կրիտիկական հավաքման էքսպերմինետալ արդյունքների անալիզ և ստացված տվյալների ապրոքսիմացիայի կառուցում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 140-142 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

Метод расчета восстановления отклонений пространственного энергораспределения в реакторах по показаниям внезонных детекторов (Տարածական էներգաբաշխվածության շեղումների հաշվարկի մեթոդը արտազոնային դետեկտորների ցուցմունքների օգնությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 61-65 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Вартанян Ю.Л., Овсепян А.В., Аджян Г.С.

Энергетические состояния вращающихся белых карликов и нейтронных звезд | Тезисы докладов советской гравитационной конференции, Ереван,1972