Աշոտ Վաղարշակի Հովսեփյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1962-1968 թթ., ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճանը
1974 թ., Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, 04.02,Երևան

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1968թ.-մինչև այժմ ասիստենտ, ԵՊՀ-ի տեսական ֆիզիկայի ամբիոն,
1979թ ԵՊՀ-ի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,
1986-1990թթ. “Էներգիա” ԳԱՄ-ում գիտ¬ու¬թյան գծով փոխտնօրեն,
1996-2001 թթ. ”Հայատոմ” ՊՓԲԸ գլխավոր տնօրեն,
1996-2002 թթ. ՀՀ նախագահին կից ԱԷ անվտանգության խորհրդի գործադիր քարտու¬ղար, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Տեսական մեխանիկա, Վիճակագրական ֆիզիկա, Մաթեմատիկական մոդելավորում

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկա, միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտ. խորհրդի անդամ, ԱԷՄԳ արտահաստիքային էքսպերտ, ԱԷՄԳ Գլխավոր գագաթաժողովի եռակի պատգամավոր, ՀՀ Նախագահին կից ԱԷ անվտանգության խորհրդի անդամ

Աշոտ Վաղարշակի Հովսեփյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Գալստյան, Ա. Վ. Հովսեփյան, Վ. Վ. Պապոյան

Метод расчета поля нейтронов в ядерном реакторе с заданной нормировкой потока (Նեյտրոնների դաշտի հաշվարկը միջուկային ռեակտորում հոսքի տված նորմավորմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 43-46 (ռուսերեն) |

Ա.Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

Оптимизация картограммы топливной загрузки реактора (Ռեակտորի վառելիքի բեռնման օպտիմացման քարտագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 144-145 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

Применение метода суперпозиции для расчета нестационарного переноса нейтронов в реакторах (Սուպերպոզիցիայի եղանակի օգտագործումը ռեակտորում ոչ ստացիոնար նեյտրոնների անցման հաշվարկի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 141-143 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Հովսեփյան, Գ. Հ. Հարությունյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

Оптимизация распределения топлива в конечном цилиндрическом реакторе (Վառելիքի բաշխման օպտիմալացումը վերջավոր գլանային ռեակտորում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 69-77 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան, Ռ. Ա. Տարանյան

Расчет нестационарного переноса нейтронов в плоской среде шестигранной структуры методом суперпозиции (Նեյտրոնների ոչ ստացիոնար տեղաշարժի հաշվարկը վեցանիստ կառուցվածքով հարթ միջավայրում վերադրման մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 77-80 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Вартанян Ю.Л., Овсепян А.В., Аджян Г.С.

Энергетические состояния вращающихся белых карликов и нейтронных звезд | Тезисы докладов советской гравитационной конференции, Ереван,1972