Աշոտ Վաղարշակի Հովսեփյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1962-1968 թթ., ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճանը
1974 թ., Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, 04.02,Երևան

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1968թ.-մինչև այժմ ասիստենտ, ԵՊՀ-ի տեսական ֆիզիկայի ամբիոն,
1979թ ԵՊՀ-ի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,
1986-1990թթ. “Էներգիա” ԳԱՄ-ում գիտ¬ու¬թյան գծով փոխտնօրեն,
1996-2001 թթ. ”Հայատոմ” ՊՓԲԸ գլխավոր տնօրեն,
1996-2002 թթ. ՀՀ նախագահին կից ԱԷ անվտանգության խորհրդի գործադիր քարտու¬ղար, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Տեսական մեխանիկա, Վիճակագրական ֆիզիկա, Մաթեմատիկական մոդելավորում

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկա, միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտ. խորհրդի անդամ, ԱԷՄԳ արտահաստիքային էքսպերտ, ԱԷՄԳ Գլխավոր գագաթաժողովի եռակի պատգամավոր, ՀՀ Նախագահին կից ԱԷ անվտանգության խորհրդի անդամ

Աշոտ Վաղարշակի Հովսեփյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան, Ռ. Ա. Տարանյան

Метод расчета нестационарного переноса нейтронов с применением принципа суперпозиции (Հաշվարկման մեթոդ նեյթրոնների ոչ ստացիոնար անցման համար սուպերպոզիցիայի սկզբունքի կիրառումով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 65-69 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

Расчет выгорания водо-водяных цилиндрических реакторов на малой ЭВМ (Գլանային ռեակտորների վառելիքի այրման հաշվարկը փոքր ԷՀՄ-ով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 71-75 (ռուսերեն) |

Вартанян Ю. Л., Овсепян А. В., Аджян Г. С.

Об устойчивости и радиальных пульсациях вращающихся нейтронных звезд | Астрон.ж., т.50, 48-59, 1973

Вартанян Ю.Л., Овсепян А.В. , Аджян Г.С.

Гравитационный дефект массы вращающихся белых карликов и нейтронных звезд | Астрон.ж.,т.50, с.989-995, 1973

Вартанян Ю.Л., Овсепян А.В. , Кечиянц А. М.

Влияние сплюснутости на устойчивость и пульсации вращающихся нейтронных звезд | ДАН Арм. ССР, т.56, с. 290-294 , 1973
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Вартанян Ю.Л., Овсепян А.В., Аджян Г.С.

Энергетические состояния вращающихся белых карликов и нейтронных звезд | Тезисы докладов советской гравитационной конференции, Ереван,1972