Աշոտ Վաղարշակի Հովսեփյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1962-1968 թթ., ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճանը
1974 թ., Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, 04.02,Երևան

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1968թ.-մինչև այժմ ասիստենտ, ԵՊՀ-ի տեսական ֆիզիկայի ամբիոն,
1979թ ԵՊՀ-ի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,
1986-1990թթ. “Էներգիա” ԳԱՄ-ում գիտ¬ու¬թյան գծով փոխտնօրեն,
1996-2001 թթ. ”Հայատոմ” ՊՓԲԸ գլխավոր տնօրեն,
1996-2002 թթ. ՀՀ նախագահին կից ԱԷ անվտանգության խորհրդի գործադիր քարտու¬ղար, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Տեսական մեխանիկա, Վիճակագրական ֆիզիկա, Մաթեմատիկական մոդելավորում

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկա, միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտ. խորհրդի անդամ, ԱԷՄԳ արտահաստիքային էքսպերտ, ԱԷՄԳ Գլխավոր գագաթաժողովի եռակի պատգամավոր, ՀՀ Նախագահին կից ԱԷ անվտանգության խորհրդի անդամ

Աշոտ Վաղարշակի Հովսեփյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

А. Н. Авакян, А. В. Овсепян, Г. Г. Арутюнян

Кинетические и термодинамические аспекты ориентационного роста алмаза | Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2017, т.52, №3, стр. 321–330 |

G. H. Harutyunyan, R. M. Avagyan, A. N. Avagyan, A. V. Hovsepyan, M. S. Sakanyan

Nucleation in pressure chamber as a rezult of a direct graphite-to-diamond transition.Stochastic appromaximation | International Conference on Electron,Pozitron, Neutron and X-Ray Scattering under External Influences. 2016, p. 166-174 |

E. V. Chubaryan, R. M. Avagyan, G. H. Harutyunyan, A. V. Hovsepyan, A. S. Kotanjyan

Conformal Representations of the General Scalar-Tensor Theory and Cosmological Models | Gravitation & Cosmology. 2016, Vol. 22, 193-198 pp.

A. N. Avagyan, G. H. Harutunyan, A. V. Hovsepyan, M. S. Sakanyan

Nucleation in High-Pressure Chamber as a Result of a Direct Graphite-to-Diamond Transition. Stochastic Approximation | Armenian Journal of Physics. 2016, 9, 1, 6-14 pp.

G. H. Harutyunyan, R. M. Avagyan, A. S. Kotanjyan, A. V. Hovsepyan

Representation of the evolution of the Universe in the JBD theory considering vacuum phenomena | Proceedings of Science. 2016, MPCS2015, 019/1-8 pp.

R. M. Avagyan, G. H. Harutyunyan, E. V. Chubaryan, A. V. Hovsepyan, A. S. Kotanjyan

Cosmological models in conformal representations of Jordan theory | 2nd International Symposium on the Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, Journal of Physics: Conference Series 496, 012020, doi:10.1088/1742-6596/496/1/012020, 1-10, 2014

R. M. Avagyan, G. H. Harutyunyan, E. V. Chubaryan, A. V. Hovsepyan, A. S. Kotanjyan

De Sitter model in the presence of scalar fields. III | Astrophysics, Volume 57, Issue 2, pp 304-314, doi: 10.1007/s10511-014-9336-7, 2014

L. A. Abramyan, R. M. Avagyan, G. H. Harutyunyan, A. V. Hovsepyan, E. V. Chubaryan

De Sitter model in presence of scalar fields I | Astrophysics, Volume 56, Issue 3, 431-442, doi:10.1007/s10511-013-9297-2, 2013

R. M. Avagyan, G. H. Harutyunyan, A. V. Hovsepyan, A. S. Kotanjyan

De Sitter model in the presence of scalar fields. II | Astrophysics, Volume 56, Issue 4, pp 561-568, doi: 10.1007/s10511-013-9308-3, 2013

G. H. Harutyunyan, A. V. Hovsepyan, R. M. Avagyan

On conformal analogies of Jordan-Brans-Dicke theory. II (models with the vacuum phenomena) | Astrophysics, 54, 631-640, http://astro.asj-oa.am/id/eprint/144, ISSN 0571-1712, 2011

G. H. Harutyunyan, A. V. Hovsepyan, R. M. Avagyan

Conformal analogs of the Jordan-Brans-Dicke theory. I | Astrophysics, Volume 53, Issue 2, 284-301, doi: 10.1007/s10511-010-9118-9, 2010

Ռ. Մ. Ավագյան, Գ. Հ. Հարությունյան, Վ. Ա. Աթոյան, Ա. Վ. Հովսեփյան, Կ. Ի. Փյուսկուլյան, Է. Վ. Չուբարյան

Azimuths radiation risk degree appraisal for the population living in area of the nuclear power plants location (Ճառագայթային վտանգի աստիճանի գնահատականը ԱԷԿ-ի շրջակայքի բնակչության համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #1, էջ 54–60 |

Ա. Գ. Գալստյան, Ա. Վ. Հովսեփյան, Վ. Վ. Պապոյան

Восстановление поля нейтронов с учетом показаний датчиков внутриреакторного контроля (Նեյտրոնների դաշտի վերականգնումը ներռեակտորային հսկման դետեկտորների ցուցմունքների համաձայն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 49-55 (ռուսերեն) |

Ի. Ն. Հայրապետյան, Ա. Վ. Հովսեփյան

Анализ результатов эксперимента на критической сборке и построение аппроксимация полученных данных (Կրիտիկական հավաքման էքսպերմինետալ արդյունքների անալիզ և ստացված տվյալների ապրոքսիմացիայի կառուցում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 140-142 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

Метод расчета восстановления отклонений пространственного энергораспределения в реакторах по показаниям внезонных детекторов (Տարածական էներգաբաշխվածության շեղումների հաշվարկի մեթոդը արտազոնային դետեկտորների ցուցմունքների օգնությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 61-65 (ռուսերեն) |

Ա. Գ. Գալստյան, Ա. Վ. Հովսեփյան, Վ. Վ. Պապոյան

Метод расчета поля нейтронов в ядерном реакторе с заданной нормировкой потока (Նեյտրոնների դաշտի հաշվարկը միջուկային ռեակտորում հոսքի տված նորմավորմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 43-46 (ռուսերեն) |

Ա.Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

Оптимизация картограммы топливной загрузки реактора (Ռեակտորի վառելիքի բեռնման օպտիմացման քարտագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 144-145 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

Применение метода суперпозиции для расчета нестационарного переноса нейтронов в реакторах (Սուպերպոզիցիայի եղանակի օգտագործումը ռեակտորում ոչ ստացիոնար նեյտրոնների անցման հաշվարկի համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 141-143 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Հովսեփյան, Գ. Հ. Հարությունյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

Оптимизация распределения топлива в конечном цилиндрическом реакторе (Վառելիքի բաշխման օպտիմալացումը վերջավոր գլանային ռեակտորում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 69-77 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան, Ռ. Ա. Տարանյան

Расчет нестационарного переноса нейтронов в плоской среде шестигранной структуры методом суперпозиции (Նեյտրոնների ոչ ստացիոնար տեղաշարժի հաշվարկը վեցանիստ կառուցվածքով հարթ միջավայրում վերադրման մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 77-80 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան, Ռ. Ա. Տարանյան

Метод расчета нестационарного переноса нейтронов с применением принципа суперпозиции (Հաշվարկման մեթոդ նեյթրոնների ոչ ստացիոնար անցման համար սուպերպոզիցիայի սկզբունքի կիրառումով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 65-69 (ռուսերեն) |

Ա. Վ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Հայրապետյան

Расчет выгорания водо-водяных цилиндрических реакторов на малой ЭВМ (Գլանային ռեակտորների վառելիքի այրման հաշվարկը փոքր ԷՀՄ-ով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 71-75 (ռուսերեն) |

Вартанян Ю. Л., Овсепян А. В., Аджян Г. С.

Об устойчивости и радиальных пульсациях вращающихся нейтронных звезд | Астрон.ж., т.50, 48-59, 1973

Вартанян Ю.Л., Овсепян А.В. , Аджян Г.С.

Гравитационный дефект массы вращающихся белых карликов и нейтронных звезд | Астрон.ж.,т.50, с.989-995, 1973

Вартанян Ю.Л., Овсепян А.В. , Кечиянц А. М.

Влияние сплюснутости на устойчивость и пульсации вращающихся нейтронных звезд | ДАН Арм. ССР, т.56, с. 290-294 , 1973

Вартанян Ю.Л., Овсепян А.В.

Эволюция и радиальные пульсации изотермических белых карликов с учетом вращения, эффектов нейтронизации и ОТО | Астрофизика, т.7, с.107-119, 1971

Вартанян Ю. Л., Овсепян А. В.

Радиальные пульсации вращающихся белых карликов с учетом эффектов ОТО и нейтронизации | Астрофизика, т.6, 601-613, 1970

Вартанян Ю.Л. , Овсепян А.В.

Влияние нейтронизации на критические параметры изотермических белых карликов | Астрофизика, т.4, с.643-646, 1968
 

Թեզիս/Thesis

Вартанян Ю.Л., Овсепян А.В., Аджян Г.С.

Энергетические состояния вращающихся белых карликов и нейтронных звезд | Тезисы докладов советской гравитационной конференции, Ереван,1972