Աշոտ Վազիկի Կակոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1986-1988 թթ. Մոսկվայի մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ՍՍՀՄ, ԳԱ
1972-1975թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Սանկտ Պետերբուգի մաթեմատիկայի ինստիտուտ
1966 -1971 թթ. ԵՊՀ մեխ-մաթ ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1994 թ-ից առ այսօր`, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
1992-1994թթ․ Չեխովի անվան N55 դպրոցի տնօրեն
1975-1992թթ․ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դոցենտ
1971-1972թթ․ ԵՊՀ մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, գնահատման տեսություն, քլաստերային տեսություն, բազմաչափ վիճակագրական վերլուծություն, էկոնոմետրիկա, պանելային տվյալների վերլուծություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Էկոնոմետրիկայի կիրառություններ ֆինանսական շուկաների ուսումնասիրություններում,
հավանակային մետրիկաների տեսության որոշ հարցերի ուսումնասիրում,
բազմաչափ վիճակագրական վերլուծության կիրառում անորոշություն պարունակող խնդիրներում։
Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ,

ashotkakosyan@ysu.am

Աշոտ Վազիկի Կակոսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A.V.Kakosyan, H. Tomsen

Armenia Regional Development Programme Regional Development Programming | Methology Manual Erevan, 2004

A.V.Kakosyan

Nonlinear Statistical Estimation of Parameters of linear Regression Schemes | Yerevan, 1990

Kakosyan A.V., Clebanov L.B., Rachev S. T.

Quantitative Criterion’s of Convergence of Probability Measures | Yerevan, “Ajastan”, 1988

A.V.Kakosyan

The Problem of Constructions of Models in Statistical Theory of Estimations of Parameters | Tbilisi, “Metzniereba”, 1986

Kakosyan A.V., Clebanov L.B., Melaned I.A.

Characterization of Distributions by the Method of Intensively Monotone Operators | Lecture Notes in Mathematics, 1088, Springer-Verlag, Berlin, 1984
 

Հոդված/Article

Ashot V. Kakosyan, Lev B Klebanov

Andrea Karlova Outliers and related problems | arxiv: submit/1785457 [math.PR], 2017, 16 page

Խալաթյան Ա. Ս., Կակոսյան Ա.Վ.

Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառման վերլուծությունը էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 459-464 |

Վ. Մարուխյան , Ա. Կակոսյան

Մատակարարման շղթայի ցանցային մոդելի կառուցումը ՀՀ Էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 465-476 |

Խալաթյան Ա. Ս. , Կակոսյան Ա.Վ.

Անորոշության պայմաններում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի բավարարաման ծախսային համեմատությունը իրական օպցիոնների մեթոդով | Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ., Հատոր 10, № 4, էջեր 633-637
 

Թեզիս/Thesis

Կակոսյան Ա.Վ, Խալաթյան Ա. Ս.

Ներդրումային որոշման կայացումը իրական օպցիոնների միջոցով փոքր հիդրոէլեկտրակայնների համար (ՀՀ օրինակով) | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 38-39