Աշոտ Վազիկի Կակոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
09.1966 - 06.1971 թթ. ԵՊՀ, Մեխ-մաթ ֆակուլտետ
11. 1972 - 11. 1975 թթ. ԵՊՀ, Լենինգրադի մաթեմատիկայի ինստիտուտ
03. 1986 - 03. 1998 թթ. Մոսկվայի մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ԽՍՍՀ ԳԱ
02. 1997 - 03. 1997 թթ. Մյունխենի կրթական կենտրոն
02. 2000 - 03.2000 թթ. Կալիֆորնիյայի պետական համալսարան, Ֆրեզնո

Գիտական աստիճան
Ֆիզ-մաթ. Գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետի դոցենտ
2002 - 2003 թթ. տնտեսագիտության ֆակուլտետի մաթ, մոդելների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
1996 - 1998 թթ. վիճակագիր-հետազոտող ՀՀ ԱՎԾ Arm/96/G51/6G/99
1995 - 1996 թթ. վիճակագիր-հետազոտող (CEPRA)
1994 - 2002 թթ. ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետի դոցենտ
1977 - 1990 թթ. վիճակագիր-հետազոտող, Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ
1975 - 1992 թթ. դոցենտ, Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ
1972 - 1975 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ, Մեխ-մաթ ֆակուլտետ
1971 - 1972 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ, Մեխ-մաթ ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Վիճակագրություն,էկոնոմետրիկա, բազմաչափ վիճակագրական վերլուծություն, ստոխաստիկ պրոցեսներ, ֆինանսական էկոնոմետրիկա, մենեջմենթի վիճակագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
05.2000 - 02.2001 թթ. ՀՀ ԿԲ կարդացվել է «Վիճակագրություն և էկոնոմետրիկա» դասընթացը
10.2001 - 12.2001 թթ. համագործակցել եմ (ASTP), PADCO, USAID աշխատանքներին
03.2002 - 04.2002 թթ. Համագործակցել եմ «Նեմրութ» տեղեկատվական կենտրոնի հետ
05.2002 - 06.2002 թթ. փորձագետ DFID PSIA ծրագրում
03.2002 - 11.2002 թթ. ԱՀՌԾ հետազոտական խմբի ղեկավար
1999 թ-ից մինչև այժմ համագործակցում եմ ՄԱԿ-ի UNDP ծրագրի աշխատանքներին
2004 թ-ից մինչև այժմ համագործակցում եմ CRRC կենտրոնի հետ

(+ 374 10) 54-43-71

Աշոտ Վազիկի Կակոսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A.V.Kakosyan, H. Tomsen

Armenia Regional Development Programme Regional Development Programming | Methology Manual Erevan, 2004

A.V.Kakosyan

Nonlinear Statistical Estimation of Parameters of linear Regression Schemes | Yerevan, 1990

Kakosyan A.V., Clebanov L.B., Rachev S. T.

Quantitative Criterion’s of Convergence of Probability Measures | Yerevan, “Ajastan”, 1988

A.V.Kakosyan

The Problem of Constructions of Models in Statistical Theory of Estimations of Parameters | Tbilisi, “Metzniereba”, 1986

Kakosyan A.V., Clebanov L.B., Melaned I.A.

Characterization of Distributions by the Method of Intensively Monotone Operators | Lecture Notes in Mathematics, 1088, Springer-Verlag, Berlin, 1984
 

Հոդված/Article

Խալաթյան Ա. Ս., Կակոսյան Ա.Վ.

Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառման վերլուծությունը էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 459-464 |

Վ. Մարուխյան , Ա. Կակոսյան

Մատակարարման շղթայի ցանցային մոդելի կառուցումը ՀՀ Էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 465-476 |

Խալաթյան Ա. Ս. , Կակոսյան Ա.Վ.

Անորոշության պայմաններում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի բավարարաման ծախսային համեմատությունը իրական օպցիոնների մեթոդով | Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ., Հատոր 10, № 4, էջեր 633-637
 

Թեզիս/Thesis

Կակոսյան Ա.Վ, Խալաթյան Ա. Ս.

Ներդրումային որոշման կայացումը իրական օպցիոնների միջոցով փոքր հիդրոէլեկտրակայնների համար (ՀՀ օրինակով) | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 38-39