Աշոտ Գագիկի Մանուչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին
1988 - 1992 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
ԳԱԱ Հնագիտության Ազգային ինստիտուտ
«Հայկական վիմագրերը, Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրները «9-14 դդ.)», 1996թ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ, 1984 - 1987 թթ. Արաբ. լեզվի զինվորական թարգմանիչ
1992 - 2007 թթ. ԳԱԱ ՀՆԻ, գիտաշխատող
2007թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ դասախոս


Կարդացվող դասընթացներ
Հայ եկեղեցու պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պատմություն, հնագիտություն, վիմագրության, ազգագրություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Աշոտ Գագիկի Մանուչարյան

Դոցենտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Գ. Մանուչարյան

Մաստարայի Ս. Հովհաննես եկեղեցի | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 68 էջ
 

Հոդված/Article

Աշոտ Մանուչարյան

Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ | Արշալույս Քրիստոնեության Հայոց: 2017, էջ 149-152 |

Աշոտ Մանուչարյան

Աշոտյան երկու խաչերի խորհրդաբանությունները | Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, XII, էջ 144-151 |

Աշոտ Մանուչարյան

Գավառ քաղաքի պատմության նորահայտ քարեղեն էջը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 51-58 |

Աշոտ Մանուչարյան

Աղվանից կաթողիկոսների գավազանագրքի վիմագրագիտական լրացումներ ու ճշգրտումներ | Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 2 (8), 82-94 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Մանուչարյան

Վանքերի առք ու վաճառքի դեպքեր Հայաստանում XIII դարում | Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 2 (202), 152-165 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Աշոտ Մանուչարյան

Ընդհանուր եկեղեցու պատմության վաղագույն շրջանի մի քանի սրբագրումներ | Արշալույս քրիստոնեության հայոց: 2016,էջ 2-4 էջ, Հայաստան