Աշոտ Սերյոժայի Սողոմոնյան
Կենսագրություն

Կրթություն
1992 - 1997թթ. - ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն
1998 - 2004թթ. - ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ատենախոսության թեմա – Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը թուրքական պաշտոնական պատմագրության մեջ (1923-1970-ական թթ.), 07.06.2006

Աշխատանքային փորձ
1998 - 2005թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս
2005 - 2009թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի, թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2009 թ. մինչ օրս ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի, թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից թուրքերեն
Սելջուկյան և օսմանյան վաղ շրջանի պատմություն
Օսմանյան կայսրության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքերեն
Օսմանյան կայսրության պատմություն
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն
Հայոց ցեղասպանության պատմություն
Տարածաշրջանային խնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, թուրքերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Աշոտ Սերյոժայի Սողոմոնյան

Դոցենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն