Աշոտ Անուշավանի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1977 - 1978 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոն, կրտսեր գիտաշխատող
1978 - 1979 թթ. ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոն, ավագ ինժեներ, խմբի ղեկավար
1980 - 1988 թթ. ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոն, ավագ գիտաշխատող
1989 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, ֆիզիկայի Ֆակուլտետ «Օպտոէլեկտրոնիկայի և ֆոտոնիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Բարձր հաճախության մեթոդով գերմաքուր և հատուկ ապակիների սինթեզ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աշոտ Անուշավանի Վարդանյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Օպտոէլեկտրոնիկայի եւ ֆոտոնիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Ս. Ա. Հակոբյան, Ա. Ա. Վարդանյան, Ջ. Խ. Գրիգորյան, Ա. Ե. Ռուստամյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Об удлинении химической связи при стеклообразованнии (Ապակեգոյացման ժամանակ քիմիական կապերի երկարության փոփոխման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 66-75 (ռուսերեն) |

Ս. Ա. Հակոբյան, Ա. Ա. Վարդանյան, Ջ. Խ. Գրիգորյան, Ա. Ե. Ռուստամյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան

Новый метод расчета плотности неорганических стекол (Անօրգանական ապակիների խտության հաշվարկման նոր եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 62-65 (ռուսերեն) |
 

Արտոնագիր/Patent

А. А. Варданян , Г. Т. Петровский, В. С. Шашкин, А. Н. Заметин, Ю. С. Чилингарян

Способ варки стекла в индукционной печи | Авторское свидетельство N1728135, 1991, 8с

С. Акопян, Г. Дарбинян, А. Манукян, А. Варданян, С. Пирумов, Ю. С. Чилингарян

Способ получения градиентной оптической заготовки | Авторское свидетельство N1317845, 1987, 8с.

С. Акопян, А. Варданян, И. Сисакян, Ю. С. Чилингарян

Способ получения строительного декоративного материала | Авторское свидетельство N 719991, 1979, 7 с.