Աշոտ Գուրգենի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978 թ-ի Տնտեսական գիտությունների թեկնածու
1974 - 1977 թթ. Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվ. Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտ Մոսկվա Ռուսաստան
1969 - 1974 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի տնտեսագիտական կիբեռնետիկա բաժին, ուսանող Երևան Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից Երևանի պետական համալսարան, ֆինանսահաշվային ամբիոն Երևան, Հայաստան
1997 - 2001 թթ. Հայկապբանկ Էրեբունի մասնաճյուղ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, Երևան Հայաստան
1991- 1997 թթ. Հայէկոնոմբանկ հաշվապահական հաշվառման և դրամարկղային գործառնությունների գլխավոր վերստուգող-վերահսկող Երևան, Հայաստան
1983 - 1991 թթ. Քաղաքի կառավարման ավտոմատ համակարգերի Երևանի գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ, լաբորատորիայի վարիչ, Երևան, Հայաստան
1978 - 1983 թթ. ՀԽՍՀ պետպլանի էկոնոմիկայի և պլանավորման գիտահետազոտական ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող Երևան, Հայաստան
1977 - 1978 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ կենտրոնական էկոնոմիկամաթեմատիկական ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող, Մոսկվա Ռուսաստան
1975 - 1976 թթ. Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվ. Մոսկվայի պետական համալսարան, դասախոս Մոսկվա Ռուսաստան

Լեզուների իմացություն
Հայերենին և ռուսերենին տիրապետում եմ ազատ, գերմաներեն` կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ

Աշոտ Գուրգենի Վարդանյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Վարդանյան Ա. Գ.

Կրթական համակարգի բարեփոխումների մի քանի խնդիրները: ՀՀ սոցիալ- տնտեսական արդի հիմնախնդիրները (գիտական հոդվածների ժողովածու): | ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ.Եր. 2004

Վարդանյան Ա. Գ.

Կանանց արտագաղթի դեմոգրաֆիական հետևանքների գնահատման մոդելը: Տնտեսական կայունացման և զարգացման հիմնախնդիրները | ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր:Եր.2003

А. Г. Варданян

Схема развития производительных сил Арм.ССР в 1986-2000 г.г. ч.1 разделы“ Рост благосостояния народа” и “Темпы и пропорции развития народного хозяйства” | НИИЭП при Госплане Арм. ССР, Ер.1983

А. Г. Варданян

Об одном подходе к разионализации потребления алкогольных напитков /напримере Арм.ССР/ В сб. “ АСПР Проблемы анализа и моделирования благосостояния и воспроизводства семей” Научный совет по комплексной проблеме “Оптимальное планирование и управление народным хозяйством” | АН СССР, Ер.1983

А. Г. Варданян

Методологические проблемы оценки рационального уповня потребления населением материальных благ и услуг. Вып.1 Продукты питания | НИЭИ, Госплана СССР, М.1982