Աստղիկ Սարգսի Բեքմեզյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1968 - 1973 թթ. ուսանող ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում
1973 - 1976 թթ. ասպիրանտ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի Գրականության տեսության և գեղագիտության ամբիոնում

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Վիպակի ժանրը հայ նոր գրականության մեջ», 1981, ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Դոկտորական – «թեմա», տարեթիվ, մասնագիտական կազմակերպություն

Աշխատանքային փորձ
1983 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ գրականության տեսություն և գրաքննադատության ամբիոնի դոցենտ
1983 թթ. դասախոս ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնում
1976 - 1977 թթ. դասախոս ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետում ժամավճարով

Կարդացվող դասընթացներ
Գրականագիտության ներածություն, գրականության տեսություն, ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանություն, Գրական տեքստի վերլուծություն, Ազգային մտածողություն և գեղարվեստական գրականություն, Գեղագիտականը և հասարակական գիտակցությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ և համաշխարհային գրականություն, գրականության տեսություն և գրական քննադատություն

Պարգևներ
2014 թ. ԵՊՀ համալսարանի ոսկե մեդալով: ՀՀ նախագահի շնորհակալագիր 08.09.2014թ. թիվ 619

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Աստղիկ Սարգսի Բեքմեզյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Գրականության տեսու­թյան և գրաքննադատության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աստղիկ Բեքմեզյան

Սահմանային ժանրեր | Մենագրություն: Վան Արյան, 2019թ․, 225 էջ

Աստղիկ Բեքմեզյան

Տողամիջյան ընթերցումներ | Վան Արյան, 2016թ․, 332 էջ

Մագդալինա Ջանփոլադյան, Ժենյա Քալանթարյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Աստղիկ Բեքմեզյան

Գրականության տեսության արդի խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ |

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Ստեղծագործական գործընթաց | Դասախոսություններ, Ակտուալ արվեստ, Երևան, 2015, 52 էջ

Ա. Ս. Բեքմեզյան

«Գրականագիտության ներածություն» (քրեստոմատիա) | (կազմող և առաջաբան), Վ. Նավասարդյան, Երեւան 1984, ԵՊՀ հրատ. 306 էջ

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Վիպակի ժանրը հայ նոր գրականության մեջ | Երեւան 1984, ԵՊՀ հրատ. 120 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Բեքմեզյան

Լ. Շանթի «հին աստվածները» դրամայի կերպարային համակարգի յուրահատկությունները | Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ. Ծննդյան 150 ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի Նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2020, էջ 68_ 92

Աստղիկ Բեքմեզյան

Թեմայի և թեմատիկայի անհամաձայնությո՛ն, թե՛ օրինաչափություն | Ավետիս Ահարոնյան - 150 միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2016, էջ 26-38 |

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Ժամանակաշրջանի և թեմայի փոխկապակցվածության խնդիրը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ | «Մանկավարժական միտք» ամսագիր, «Զանգակ» հրատ., Երևան, 2015թ., N 1-2, էջ 130-139

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Միսաք Մեծարենցի «Արձակ էջերը» բանաստեղծությունից արձակ | Գիտական հոդվածների ժողովածու ( ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն), Զանգակ հրատ., Երևան, 2015, էջ 263-270 |

Աստղիկ Բեքմեզյան

Բառի համատեքստային իմաստավորումը Հովհ. Թումանյանի քառյակներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 15-25 |

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Արձակ բանաստեղծության ժանրային առանձնահատկությունների շուրջ | Գիտական հոդվածների ժողովածու (ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն), Զանգակ հրատ., Երևան, 2014, էջ 222-232

Բեքմեզյան Ա. Ս.

Արևմտահայ արձակ բանաստեղծության կառուցվածքային շերտերը | «Համատեքստ-2013», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 118-129

Բեքմեզյան Ա. Ս.

Բառի գեղագիտական ընկալումը աշխարհայացքի ձևավորման համակարգում | «Մանկավարժական միտք» ամսագիր, «Զանակ» հրատ., Երևան, 2013թ., N 1-2, էջ 12-17

Ալվարդ Սեմիրջյան, Աստղիկ Բեքմեզյան

Պոստմոդեռնիզմի գեղագիտության հետքերով Հովհ. Թեքգյոզյանի «Փախչող քաղաքը» կինովիպակը | «Համատեքստ-2013», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 137-145 |

Ալվարդ Սեմիրջյան, Աստղիկ Բեքմեզյան

Երգիծանքը արդի հայ արձակում | «Արդի հայ արձակի հիմնախնդիրները», Երևան, 2013, էջ 255 - 280 |

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Ստեղծագործական գործընթացի իմացական-հոգեբանական մակարդակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 3-14 |

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Գեղարվեստական ժամանակի և տարածության (քրոնոտոպի) խնդիրը գրականության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 137.2, Երևան 2012թ., էջ 3-15 |

Բեքմեզյան Ա. Ս.

Ստեղծագործական գործընթացի կատարողական-տեխնիկական մակարդակի առանձնահատկությունները | «Համատեքստ – 2012», ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 130-140

Բեքմեզյան Ա. Ս.

Քերականական և գեղարվեստական ժամանակները Ե. Չարենցի «Նավզիկե»-ում | «Չարենցյան ընթերցումներ» ժող.9, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 120-133 |

Բեքմեզյան Ա. Ս.

Հովվերգություն. ժանրի կերպարանափոխությունը | «Համատեքստ - 2011», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011 թ. Էջ 63-70 |

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Կոմպոզիցիոն հավասարակշռության խնդիրը Վահան Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքում | «Համատեսքստ - 2010», ԵՊՀ հրատ., Երեւան 2010, էջ 181-191 |

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Լեզվի պատկերավորման միջոցների կիրառման հաճախականությունը և գեղագիտական արժեքը մեկ առանձին ստեղծագործության մեջ | «Համատեսքստ - 2009», «Ասողիկ» հրատ., Երեւան 2010, էջ 172-183

Ա. Ս. Բեքմեզյան

20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները և արդի հայ գրականությունը» թեմայի դասավանդումը բուհում | «Մանկավարժական միտք», Երեւան 2009, «Զանգակ » հրատ, № 3-4, էջ 53-39

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Գեղեցիկի տեսությունը Կանտի գեղագիտական համակարգում | «Համատեքստ - 2003», Երեւան 2004, ԵՊՀ հրատ, էջ 74-83

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Բանաստեղծական տարրերի կիրառումը արձակ տեքստում | «Համատեքստ - 2002», Երեւան 2002, ԵՊՀ հրատ, էջ 109-117

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Արևմտահայ գրականության ընտրանի | (կազմող և առաջաբան), Երեւան 1999, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ, էջ 5-16

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Հ. Խաչատրյանի «Արքայապատում» | (խմբագիր), Երեւան 1996, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Կրկին Եդ. Պօյաճեանի հետ | «Բնօրրան», Երեւան 1996, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.№ 3-4, էջ 108 - 110

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Եդ. Պոյաճեան. ընտրանի | (կազմող և առաջաբան), Երեւան, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.1994, էջ 3-16

Ա. Բեքմեզյան

Վիպակի սկզբնավորումը հայ գրականության մեջ (19-րդ դարի 30—60-ական թվականներ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 62-73 |

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Լևոն Շանթի վիպակները | «Երիտասարդ գիտաշխատող», Երեւան 1980, ԵՊՀ հրատ. №1, էջ 86-94

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Վիպակի ձևավորումը հայ գրականության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երեւան 1980, ԵՊՀ հրատ. № 2, էջ 62-73

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Վիպակի ժանրային առանձնահատկությունները | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երեւան 1979, ԳԱԱ հրատ. № 2, էջ 14-23

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Ե. Չարենցի «Ութնյակներ արևին» շարքը | Ուսանողական գիտական աշխատանքներ, ԵՊՀ հրատ. Երեւան 1975, №17, էջ 184-191