Աստղիկ Մերուժանի Գեղամյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010- առ այսօր ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ. առ այսօր ԵՊՀ Իրանագիտության ամբիոն, պարսից լեզվի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից պարսկերեն, Պարսից գրականություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, պարսկերեն (ազատ), գերմաներեն և անգլերեն (կարդում է և թարգմանում բառարանով)

Աստղիկ Մերուժանի Գեղամյան

Դասախոս | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Գեղամյան Աստղիկ

Սիրային մոտիվները «Շահնամե»-ում | Արևելագիտության հարցեր, 2018, հ. 14, էջ 431-440 |

Աստղիկ Գեղամյան

Թաթերի և Մերձավոր Արևելքի ժողովուրդների բանահյուսական մի քանի զուգահեռների շուրջ | «Արևելագիտության հարցեր», N9, Երևան, 2015, էջ 446-454 |

Աստղիկ Գեղամյան

Պարսից սիրավեպի սկզբնավորման հարցի շուրջ | «Իրան-նամէ», հատոր 44-45, Իրանագիտական կովկասյան կենտրոն, Երևան, 2012-2013, էջ 166-168

Աստղիկ Գեղամյան

Սիրավեպի ժանրը պարսից էպիկական պոեզիայում | «Օրիենտալիա», պրակ 10, Երևան, 2010, էջ 35-48
 

Թեզիս/Thesis

Աստղիկ Գեղամյան

Խաղանիի հայերեն թարգմանությունները | Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, 27-28 էջ |