Աստղիկ Վալերիանի Սողոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2012 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան (այսուհետ՝ ԵՊՀ) հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին, բակալավրիատ
2016 - 2018 թթ. ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ակադ. Հրանտ Թամրազյանի անվ. Հայ գրականության պատմության ամբիոնի մագիստրանտ
2018 - 2021 թթ. ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ակադ. Հրանտ Թամրազյանի անվ. Հայ գրականության պատմության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա
«Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը», ԵՊՀ, 2021

Աշխատանքային փորձ
2022 թվականից ԵՊՀ՝ ակադ. Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսության ամբիոնի դասախոս,
2021 թվականից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան հայ գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող,
2020 - 2022 թթ․ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս,
2019 - 2022 թթ․ «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ նոր գրականություն, մանկագրություն, հայ և համաշխարհային գրական կապեր և առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի «Գրականագիտական հանդես»-ի գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Աստղիկ Վալերիանի Սողոյան

Դասախոս | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը | Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2022, 240

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր | Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ |

Աստղիկ Սողոյան

Դաստիարակության խնդիրները Հակոբ Պարոնյանի մանկական պարբերականում | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2018, 2018, 3 (27), 23-35
 

Հոդված/Article

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում | Երևան, 2020, էջ 23-33 |

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի «Նախաշաւիղ կրթութեան…» դասագիրքը՝ որպես մանկական ստեղծագործությունների ընթերցարան | Հայագիտության հարցեր, 2020, 1 (19), 129-142

Աստղիկ Սողոյան

Հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի մոելը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում | Պատմաբանասիրական հանդես, 2020, 2, 220-233

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց») | «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2019, թիվ 2 (44), էջ 60-69 |

Ալբերտ Ա. Մակարյան, Աստղիկ Վ. Սողոյան

Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին | «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2019, թիվ 3 (67), էջ 71-84 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը