Աստղիկ Վալերիանի Սողոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2012 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան (այսուհետ՝ ԵՊՀ) հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին, բակալավրիատ
2016 - 2018 թթ. ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ակադ. Հրանտ Թամրազյանի անվ. Հայ գրականության պատմության ամբիոնի մագիստրանտ
2018 - 2021 թթ. ԵՊՀ, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, ակադ. Հրանտ Թամրազյանի անվ. Հայ գրականության պատմության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա
«Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը», ԵՊՀ, 2021

Աշխատանքային փորձ
2022 թվականից ԵՊՀ՝ ակադ. Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսության ամբիոնի դասախոս,
2021 թվականից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան հայ գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող,
2020 - 2022 թթ․ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս,
2019 - 2022 թթ․ «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ նոր գրականություն, մանկագրություն, հայ և համաշխարհային գրական կապեր և առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի «Գրականագիտական հանդես»-ի գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Աստղիկ Վալերիանի Սողոյան

Դասախոս | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը | Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2022, 240

Ալբերտ Մակարյան, Աստղիկ Սողոյան

Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր | Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ |

Աստղիկ Սողոյան

Դաստիարակության խնդիրները Հակոբ Պարոնյանի մանկական պարբերականում | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2018, 2018, 3 (27), 23-35
 

Հոդված/Article

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» պոեմի պատումի աշխարհը | Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), 117-133

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանը մանկագիր. պատումի առանձնահատկությունները «Պատմություն Տիգրանի» վեպում | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2019, 3 (30), 14-25

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» քնարապատմողական պոեմի երկխոսային բնույթը | Վէմ, 2019, 2 (66), 67-85

Աստղիկ Սողոյան

Խաչատուր Աբովյանի «Հազարփեշեն» երգիծապոեմը | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 1.2 (19), 31-39

Ալբերտ Ա. Մակարյան, Աստղիկ Վ. Սողոյան

Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան | «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4 (60), 2017, էջ 123-140 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը