Ատոմ Ժորայի Մուրադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), տեսական ֆիզիկայի ամբիոն, 1972 - 1975 թթ.
ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1965 - 1970 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ, 1981 թ. Երևանի պետական համալսարան
Դոկտորական թեզ, 1991 թ. Սանկտ-Պետերբուրգի պետական օպտիկական ինստիտւտ

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
2001 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1995 - 2001 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1992 - 1995 թթ. ԵՊՀ «Լազերային տեխնիկա» ԳԱՄ, թեմայի ղեկավար
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ «Լազերային տեխնիկա» ԳԱՄ, առաջատար գիտաշխատող
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ «Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա» ԳՀԻ, ավագ գիտաշխատող
1983 - 1985 թթ. ԵՊՀ «Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա» ԳՀԻ, լաբորատորիայի վարիչ
1981 - 1983 թթ. ԵՊՀ «Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա» ԳՀԻ, ավագ գիտաշխատող
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ «Ճառագայթման ֆիզիկայի պրոբլեմային լաբորատորիա», կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Վեկտորական և թենզորական անալիզ
Լազերային սպեկտրոսկոպիա
Կառուցվածքային մասնիկների դինամիկան էլեկտրամագնիսական դաշտերում
Մասնիկների պատահական շարժումները
Քվանտային քլոնավորում
Լազերային սառեցում և Բոզե-Էյնշտեյնյան կոնդենսատ

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավարը
Լազերային և ատոմական ֆիզիկա
Ատոմական ինտերֆերոմետրիա
Գեռսառը քվանտային գազեր
Քվանտային օպտիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ ԳՊԿ, Դրամաշնորհ «Երկփունջ ատոմական ինտերֆերոմետրիա», 2011 - 2013 թթ.
OSI Assistence Foundation, Grant 17105, 2011 - 2012 թթ.
NFSAT/CRDF, Grant USEP-02/07, 2008 - 2009 թթ.
Office of Naval Research Global, 2005 թ.
ISTC, Grant A-215, 1999 - 2002 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աասնագիտական անդամակցություն
«Տեսական ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ԵՊՀ Մասնագիտական խորհրդի անդամ
«Օպտիկա» մասնագիտությամբ ԵՊՀ Մասնագիտական խորհրդի անդամ

(+374 10) 53-27-37
muradyan@ysu.am

Ատոմ Ժորայի Մուրադյան

Ամբիոնի վարիչ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ժ. Մուրադյան, Դ. Հ.. Բադալյան, Ռ. Ց. Գաբրիելյան, Մ. Վ. Հայրապետյան, Լ. Ա. Հովհաննիսյան

Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մոլեկուլային ֆիզիկա | ԵՊՀ հրատ., 2019, 60 էջ
 

Հոդված/Article

А.Ж. Мурадян, Г.А. Мурадян, Л.Р. Арзуманян

Переходы между квантованными стоячими волнами при взаимодействии с атомом в режиме Рамана–Ната | Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2018, 53(3), 251-256 էջ

А. Ж. Мурадян, Г. А. Мурадян

Лазерные бегущие волны для дифракции Капицы-Дирака в атомном интерферометре | Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2018, Vol. 53, Issue 2, стр. 135-142 |

А. Ж. Мурадян, Г. А. Мурадян

Квазиклассическое приближение для резонансного рассеяния Капицы-Дирака | Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2017, Vol. 52, Issue 3, стр. 271-278 |

A. Zh. Muradyan, G. Muradyan, H. Hakobyan

Tunneling dynamics of a two-atom system | Journal of Physics: Conference Series, 2016, 672, 012013 (5) pp. |

Atom Zh. Muradyan, Gevorg Muradyan

Generalized Bloch states of a two-level atom in the field of counterpropagating waves: application to the Kapitza-Dirac diffractio problem | Physica Scripta. 2015, 90, 115401 (9) p. |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Muradyan G.A., Muradyan A.Zh.

Quantum superposition principle and generation of short optical pulses | J. Phys.: Conf. Ser., 2012, 350, 012006

Hovhannisyan L.A., Muradyan A.Zh.

Raman - Nath approximation for diffraction of atoms in the laser field taking into spontaneous emission | J. Phys.: Conf. Ser., 2012, 350 012011

Hovhannisyan M.H., Muradyan A.Zh.

Ultrashort pulse amplification in the induced optical anisotropic medium | Proceedings of SPIE, 2011, 8414, 841410

Hovhannisyan L.A., Muradyan A.Zh.

Raman-Nath approximation for two-bunch atom interferometry | Proceedings of SPIE, 2011, 8414, 84140H