Ատոմ Ժորայի Մուրադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), տեսական ֆիզիկայի ամբիոն, 1972 - 1975 թթ.
ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1965 - 1970 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ, 1981 թ. Երևանի պետական համալսարան
Դոկտորական թեզ, 1991 թ. Սանկտ-Պետերբուրգի պետական օպտիկական ինստիտւտ

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
2001 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
1995 - 2001 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1992 - 1995 թթ. ԵՊՀ «Լազերային տեխնիկա» ԳԱՄ, թեմայի ղեկավար
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ «Լազերային տեխնիկա» ԳԱՄ, առաջատար գիտաշխատող
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ «Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա» ԳՀԻ, ավագ գիտաշխատող
1983 - 1985 թթ. ԵՊՀ «Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա» ԳՀԻ, լաբորատորիայի վարիչ
1981 - 1983 թթ. ԵՊՀ «Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա» ԳՀԻ, ավագ գիտաշխատող
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ «Ճառագայթման ֆիզիկայի պրոբլեմային լաբորատորիա», կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Վեկտորական և թենզորական անալիզ
Լազերային սպեկտրոսկոպիա
Կառուցվածքային մասնիկների դինամիկան էլեկտրամագնիսական դաշտերում
Մասնիկների պատահական շարժումները
Քվանտային քլոնավորում
Լազերային սառեցում և Բոզե-Էյնշտեյնյան կոնդենսատ

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավարը
Լազերային և ատոմական ֆիզիկա
Ատոմական ինտերֆերոմետրիա
Գեռսառը քվանտային գազեր
Քվանտային օպտիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ ԳՊԿ, Դրամաշնորհ «Երկփունջ ատոմական ինտերֆերոմետրիա», 2011 - 2013 թթ.
OSI Assistence Foundation, Grant 17105, 2011 - 2012 թթ.
NFSAT/CRDF, Grant USEP-02/07, 2008 - 2009 թթ.
Office of Naval Research Global, 2005 թ.
ISTC, Grant A-215, 1999 - 2002 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աասնագիտական անդամակցություն
«Տեսական ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ԵՊՀ Մասնագիտական խորհրդի անդամ
«Օպտիկա» մասնագիտությամբ ԵՊՀ Մասնագիտական խորհրդի անդամ

(+374 10) 53-27-37
muradyan@ysu.am

Ատոմ Ժորայի Մուրադյան

Ամբիոնի վարիչ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ժ. Մուրադյան, Դ. Հ.. Բադալյան, Ռ. Ց. Գաբրիելյան, Մ. Վ. Հայրապետյան, Լ. Ա. Հովհաննիսյան

Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մոլեկուլային ֆիզիկա | ԵՊՀ հրատ., 2019, 60 էջ
 

Հոդված/Article

Мурадян Г.А., Мурадян А.Ж.

Динамика холодного квантового газа в - расщепленной одномерной потенциальной яме | Изв. НАН Армении, Физика, 2006, 44, 10

Мурадян А.Ж., Погосян, А.А.

Крупномасштабное расщепление импульсного состояния трехуровневого атома парой стоячих волн с неодинаковыми временными огибающими | Изв. НАН Армении, Физика, 2005, 40, 90

Muradyan A.Zh., Muradyan G.A.

Collapse and revival in atom internal dynamics due to quantum translational motion | Journal of Physics B, 2004, 37, 4471

Muradyan A.Zh., Muradyan G.A., Berman P.R.

Theory of a compound large-angle atom-beam splitter: II Initial state deflection | Physical Review A, 2004, 70, 065601

Muradyan A.Zh., Poghosyan A.A., Berman P.R.

Theory of a compound large-angle atom-beam splitter | Physical Review A, 2003, 68, 033604
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Muradyan G.A., Muradyan A.Zh.

Quantum superposition principle and generation of short optical pulses | J. Phys.: Conf. Ser., 2012, 350, 012006

Hovhannisyan L.A., Muradyan A.Zh.

Raman - Nath approximation for diffraction of atoms in the laser field taking into spontaneous emission | J. Phys.: Conf. Ser., 2012, 350 012011

Hovhannisyan M.H., Muradyan A.Zh.

Ultrashort pulse amplification in the induced optical anisotropic medium | Proceedings of SPIE, 2011, 8414, 841410

Hovhannisyan L.A., Muradyan A.Zh.

Raman-Nath approximation for two-bunch atom interferometry | Proceedings of SPIE, 2011, 8414, 84140H