Բագրատ Պարույրի Գեղամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ մեխմաթ ֆակուլտետ, մեխանիկայի բաժին
1978 - 1982 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա՝ հեռակա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման մի քանի խնդիրներ», 1985 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1978 - 2009 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի կրտսեր գիտ.աշխատակից, գիտ.աշխատակից, ավագ գիտ. աշխատակից
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնում դոցենտ
2002 - 2010 թթ. ՀՊՃՀ Մեքենաշինության և կիրառական մեխանիկայի ամբինոնում դոցենտ, արտաքին համատեղությամբ
2010 թ. ՏՄԱ Գավառի մասն., դ., արտաքին համատեղությամբ
2002 - 2009 թթ ՀԲՀ Ծրագրավորման բաժնում դ.,արտաքին համատեղությամբ

Կարդացվող դասընթացներ
1. Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման տեսություն և կիրառություններ
2. Վարիացին հաշիվ և օպտիմալ կառավարում
3. Հոծ միջավայրի մեխանիկա
4. ՀՄՄ խնդիրների լուծման մոտավոր մեթոդներ
5. Կիրառական մեխանիկա
6. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
7. Մաթեմատիկական մոդելավորում
8. Բարձրագույն մաթեմատիկա
9. C++, Java,Web տեխնոլոգիաներ, Ցանցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծում, բարձրագույն մաթեմատիկա, ֆիզիկա,համակարգչային միջոցներ.ծրագրային լեզուներ, ալգորիթմներ,ցանցեր

Լեզուներ
Հայերեն՝ մայրենի, ռուսերեն՝ազատ, անգլերեն և ֆրանսերեն (կարդում և թարգմանում բառարանով)

Բագրատ Պարույրի Գեղամյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
Ավագ գիտաշխատող | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ ԳՀ լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Բ. Պ. Գեղամյան, Լ. Թումանյան

Об одной пластинчатой системе с присоединенными элементами | ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» Երևան,Էջ 71-74

Վ. Ս.Սարգսյան, Բ. Պ. Գեղամյան

Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման տեսություն և կիրառություններ | Երևան, ԵՊՀ հրատ.,244 էջ
 

Հոդված/Article

Մոհամմադ Դարյադար, Բ. Պ. Գեղամյան

Task to possible reduction of the maximum deflection of circular section rod under the influence of centralized force (Կենտրոնացված ուժի ազդեցությամբ ծռվող շրջանային ձողի ամենամեծ ճկվածքը հնարավորին չափ փոքրացնելու խնդիր) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 63–65 |

Айрапетян В.Ж., Гегамян Б.П., Гегамян Г.Б.

Задача минимизации наибольшего значения прогиба анизотропных пластин | Труды международной конференции “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, Ереван, т. 1, стр.53-55

Գեղամյան Բ.Պ., Հայրապետյան Վ.Ժ.

Օրթոտրոպ բազմաշերտ (յոթշերտանի) սալերի օպտիմալ նախագծման խնդիր | Եվրոպական ակադեմիա,Գիտական տեղեկագիր,Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի հր. էջ163-170

Բ. Պ. Գեղամյան

Բազմաշերտ անիզոտրոպ կառուցվածքների օպտիմալ նախագըծման խնդիրներ | ՀՊՃՀ Լրաբեր-75 Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու,մաս 1, Երևան, էջ194-197

Բ. Պ. Գեղամյան, Զ.Նազարյան

Անիզոտրոպ սալերի ճկվածքի ամենամեծ արժեքի հնարավորին փոքրացման խնդիր | ՀՊՃՀ տարեկան գիտաժողով, նյութերի ժողովածու, հատոր 1, Երևան, Էջ 298-301
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Բ. Պ. Գեղամյան

Ներքին ականջում կատարյալ արհեստական օրգանների նախագծում | Միաջազգային գիտաժողով «Կոմպոզիտների մեխանիկա և օպտիմալ նախագծում» Երևան, Էջ 14

Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.

Применение метода малого параметра в задачах оптимизации анизотропных неоднородных конструкций | В кн. Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по механике полимерных и композитных материалов. Рига. Изд-во “Зинатне”.1986

Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.

Некоторые задачи оптимизации формы и структуры анизотропных неоднородных пластин и оболочек | Аннотация докладов VI Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. Ташкент, 1986

Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.

Некоторые вопросы оптимального проектирования анизотропных неоднородных оболочек и пластин | Материалы I Всесоюзной конференции “Механика неоднородных структур”. Киев, Наукова думка, 1986

Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.

Некоторые задачи оптимального проектирования анизотропных неоднородных конструкций | Тезисы докладов научно-технической конференции “Применение композиционных материалов на полимерной и металлических матрицах”.Пермь,1985