Բարսեղ Ժորայի Գիշյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1989 - 1990 թթ. Վերապատրաստում, Յորքի համալսարան, Կանադա
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2001 թ-ին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (խոսակցական)

Բարսեղ Ժորայի Գիշյան

Ասիստենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Б.Ж. Гишян

Влияние интернет-технологий на динамику суицидных проявлений в современном обществе (на примере Японии) | Социология и право, N 1(12), СП, 2012, с.38-43

Բ. Ժ. Գիշյան

Համաշխարհայնացումը և մշակութային ավանդապահության դրսևորումները արդի Ճապոնիայում (1995-2005) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 178-189 |

Բ. Ժ. Գիշյան

Համաշխարհայնացումը և մշակութային ավանդապահության դրսևորումները արդի Ճապոնիայում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2009, 3(129), 178-189

Բ. Ժ. Գիշյան

Ճապոնական մոդեռնիզմի ճգնաժամը և «երեխայի» շուրջ դիսկուրսը 1990-ականների վերջերին | ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ԳԱԱ հրատարակչություն, 2009, 1(624), 73-83

Բ. Գիշյան

Համաշխարհայնացումը և մշակութային ավանդապահության դրսևորումները արդի Ճապոնիայում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2009, 3(129), 178-189