Մարինա Վահանի Դալլաքյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Դեկտեմբեր, 2011- մինչ օրս ԵՊՀ Երևանի պետական համալսարան, ք. Երևան: Կենսաբանության ֆակուլտետ, Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, ասպիրանտ
Ապրիլ 2013-Հուլիս 2013 Խաղողների սելեկցիայի Յուլիուս Կյունի ինստիտուտ (Julius Kühn-Institut (JKI)), Մշակովի բույսերի ֆեդերալ գիտահետազոտական կենտրոն, Սիբելդինգեն, Գերմանիա
Սեպտեմբեր, 2009–Հունիս, 2011 Երևանի պետական համալսարան, ք. Երևան: Մագիստրատուրա, Կենսաբանի որակավորում և գերազանցության դիպլոմ (2011)
Սեպտեմբեր, 2005–Հունիս, 2009 Երևանի պետական համալսարան, ք. Երևան: Բակալավրիատ, Կենսաբանի որակավորում և գերազանցության դիպլոմ (2009)

Գիտական աստիճան
Ասպիտարտ

Աշխատանքային փորձ
Հունվար, 2013-մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի կառուցվածքային կենսաֆիզիկայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտրատուրա
Գենոմիկա
Գյուղատնտեսական Կենաստեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բույսերի և կենդանիների գենոմիկա և կենսատեխնոլոգիա, Դատափորձաքննական գենոմինա, Հնեագենետիկա, Կենսաինֆորմատիկա:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2014 – 2015: ANSEF (Armenian National Science and Education Fund - Հայաստանի Գիտության և Կրթության Ազգային Ֆոնդ) պրոյեկտ N3616 «Հայաստանի աուտոխտոն, հին, անտեսվցած և վտանգված խաղողի սորտերի նկարագրում և գենետիկական անձնագրավորում»:
2013-մինչ օրս CIF 15/3 Նորարությունների մրցակցային հիմանդրամ «Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում», ԵՊՀ
2013-մինչ օրս 13-1F237, Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորում, «Արենի քարանձավային համալիրում հայտնաբերված հնագույն խաղողի մնացորդների համեմատական հնէագենետիկական ուսումնասիրությունը»
Ապրիլ 2013: COST FA 1003 «East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding»
Հոկտեմբեր, 2012- Նոյեմբեր, 2012: Գերմանական միջազգային համագործակցության (ԳՄՀ):
«Հայաստանի ագրոկենսաբազմազանության համեմատական գնահատում»:
Հունիս, 2012- Նոյեմբեր, 2012: Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն (ՀԲԱԿ): «Հայաստանի սեղանի խաղողների գենետիկական իդենտիֆիկացիա և գենետիկական անձնագրավորում»:
2010 – 2013: 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակումը, ԵՊՀ
2011 - 2012: (Armenian National Science and Education Fund - Հայաստանի Գիտության և Կրթության Ազգային Ֆոնդ) պրոյեկտ N2340 «Հայաստանի Էրեբունի արգելոցում աճող ցորենի վայրի ցեղակիցների ԴՆԹ-ի շթրիխգաղտնագրումը: Բույսերի գենետիկական ռեսուրսների կարգաբանության և պահպանության խնդիրների լուծմանն ուղղված գլոբալ տեխնոլոգիա» , ԵՊՀ
2010 – 2011: ANSEF (Armenian National Science and Education Fund - Հայաստանի Գիտության և Կրթության Ազգային Ֆոնդ) պրոյեկտ N2340 «Հայաստանի Էրեբունի արգելոցում աճող ցորենի վայրի ցեղակիցների ԴՆԹ-ի շթրիխգաղտնագրումը: Բույսերի գենետիկական ռեսուրսների կարգաբանության և պահպանության խնդիրների լուծմանն ուղղված գլոբալ տեխնոլոգիա» , ԵՊՀ

Լեզուներ
Ռուսերեն- գերազանց
Անգլերեն- գերազանց

Մարինա Վահանի Դալլաքյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Հոդված/Article

N. A. Hovhannisyan, M. V. Dallakyan, S. S. Esoyan, I. M. Manukyan, A. H. Yesayan

Preliminary data on morphological, genetic and enological diversity of neglected authochtonous grape varieties of Armenia | Biological Journal of Armenia, 2016, 4(68), pp. 98-104 |

Hovhannisyan N., Yesayan A., Dallakyan M. , Esoyan S.S.

Book of abstracts Resúmenes de comunicaciones Résumés des communications Zusammenfassungen der Beiträge Riassunti delle comunicazioni | 38th World Vine and Wine Congress 13th General Assembly of the OIV 5th to 10th July 2015, Mainz (Germany) Progress and Responsibility |

Hovhannisyan N., Yesayan A., Dallakyan M., Gasparyan B., Bobokhyan A., Hobosyan S., Muradyan Z., Binder E., Danielyan A.

Promotion to the preservation of Armenian wine grape diversity for wine production by development and publication of bilingual book on Armenian vines and wines | 38th World Vine and Wine Congress 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.263 |

Hovhannisyan N. A., Dallakyan M. V., Yesayan A. H., Bagoyan T. V., Melyan G. H., Gasparyan B. Z.

Multidisciplinary investigation of identity of the “Areni”grape variety | 38th World Vine and Wine Congress, 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.52

Dallakyan M. V., Esoyan S. S., Yesayan A. H., Hovhannisyan N. A.

Application of OIV descriptors for characterization of Armenian autochthonous grapevine varieties: Case Study | 38th World Vine and Wine Congress, 5-10 July, Germany, abstract book, 2015, p.261 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Nelli Hovhannisyan, Aleksandr Yesayan, Syuzanna Esoyan, Marina Dallakyan, Boris Gasparyan

The Role of Monastic Gardens in Sustainable of Grape (Vitis vinifera L.) Genetic Diversity in Armenia | 1st International Agrobiodiversity Congress. 2016, p. 77 |

Hovhannisyan N. H., Yesayan A. H., Esoyan S. S., Dallakyan M. V., Manukyan I. M., Danlielyan A.

Local Wheat and Barley Genetic Diversity as a Source of Adaptive Traits to Sustain Forecasted Climate Change | 1st International Agrobiodiversity Congress. 2016, p. 286

S. S. Yesoyan , M. V. Dallakyan, A. H. Yesayan, N. A. Hovhannisyan

Identification and assessment of genetic diversity of table grape varieties in Armenia | VI International Conference of Young Scientists ''Biodiversity, Ecology, Adaptation, Evolution” Dedicated To 150th Anniversary of the Birth of Vladimir Lipskiy, Odessa, May, 13-17, 2013, p. 306-307.

Մ. Վ. Դալլաքյան

Ալրացողի և ժանգասնկի նկատմամբ կայունության գեների հայտնաբերումը և դրանց բաշխվածության ուսումնասիրությունը ցորենի վայրի ցեղակիցների պոպուլյացիաներում | Երևանի պետեկան համալսարանի ուսանողական գիտական միություն, Թեզիսների ժողովածու, Երևան 2012, էջ 23

M. Dallakyan, A. Poghosyan

Detection of β–(N1N diethanol amino alaninе) nonprotein amino acid radioprotective properties by using cytogenetical method of testing | Students' Scientific Society (SSS) 84th conference of Saint Petersburg State Mechnikov Medical Academy , book of abstracts, Sankt Peterburg, 2011, page 157