Դավիթ Մելսի Մինասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Մեխանիկայի ֆակուլտետ
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ Հոծ միջավայրի մեխանիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու, 2002 թ., «Flutter of plate at small supersonic speeds of gas flow»

Աշխատանքային փորձ
1996 - 2002 թթ. ԵՊՀ, կրտսեր գիտաշխատող
2002 - 2010 թթ. ԵՊՀ, ավագ գիտաշխատող
2002 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ (համատեղությամբ)
2002 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Մեխանիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ
2004 - 2005 թթ. ԵՊՀ Մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Տեսական մեխանիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոծ միջավայրի մեխանիկա, աերոհիդրոդինամիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական եվ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) գիտական թեմա՝ «Interaction of media with complicated physicomechanical features», N.38, 2005 - 2007 թթ. (թեմայի ղեկավար՝ ակադեմիկոս Ս.Ա.Համբարձումյան)
ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական եվ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) գիտական թեմա՝ «The Problems of interactions of deformable medias with physicomechanical features», N.44, 2007 - 2010 թթ. (թեմայի ղեկավար՝ պրոֆեսոր Ս.Վ.Սարգսյան)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

minasyan@ysu.am

Դավիթ Մելսի Մինասյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Բարսեղյան Վ.Ռ., Շահինյան Ս.Գ., Մաթևոսյան Ա.Գ., Մինասյան Դ.Մ.

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006թ., 84 էջ
 

Հոդված/Article

Минасян Д.М., Минасян М.М.

Новое приближение в задаче о флаттере пластинки в сверхзвуковом потоке газа | Доклады НАН РА, т.101, №1, 2001, Ереван, с.49-54.

Минасян Д.М.

Вычисление частот одномодных флаттерных колебаний конечной пластинки | Известия НАН РА, Механика, т.54, №4, 2001, с.26-33

Минасян Д.М.

Об одном приближенном методе определения главных частот одномерных колебаний | Материалы XI конф. молодых ученых “Механика” (Дилижан), Ереван, 1999, с.59-62