Դավիթ Վլադիմիրի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժին:

Գիտական աստիճան
1988 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
2004 թ. դոցենտի գիտական կոչում:
2007 թ. բանասիրական գիտությունների դոկտոր:
2011 թ. պրոֆեսորի գիտական կոչում:

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ. «Երևանի համալսարան» թերթի պատասխանատու քարտուղար:
1982 - 2007 թթ. Երևանի համալսարանի հրատարակչության ավագ խմբագիր:
2001 - 2004 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ:
2004 - 2007 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ:
2007 թ. մինչև այժմ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ:
2015 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ մամուլի պատմություն
Գիտահետազոտական աշխատանքի մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ մամուլի պատմություն և տեսություն, մամուլ և գրականություն, առցանց և տպագիր մամուլի զարգացման արդի միտումներ, լրագրողի մասնագիտական ինքնության և ազգային ինքնության փոխառնչություններ, լրագրողական տեքստի, լրագրող-լսարան երկխոսության հիմնախնդիրներ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն:

Մասնագիտական անդամակցություն
ԲՈՀ-ի 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ:

Դավիթ Վլադիմիրի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դ. Վ. Պետրոսյան

Հայ մամուլը 20 - րդ դարասկզբին (1900 - 1914) | Ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 16 էջ |

Դ. Վ. Պետրոսյան

Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում | Երևանի համալսարանի հրատ., 2007, 368 էջ
 

Հոդված/Article

Դավիթ Պետրոսյան

Ներքին երկխոսության արժեբանական շերտերը հայկական մեդիատեքստերում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-77 |

Դավիթ Պետրոսյան

Պատում, մեդիատեքստ, հակառակ հեռանկար | ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ

Давид Петросян

Причуды инверсии. Текст и обратная песрпектива | LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 105 p.

Դավիթ Վ. Պետրոսյան

Քաղաքակրթական միջավայր և գեղարվեստական պատում (Հրանտ Մաթևոսյան և Սերգեյ Դովլաթով) | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 1 /53/ ը /ԺԴ/ տ., 88-96 էջ |

Դավիթ Պետրոսյան

Լրագրողը և ներքին հասցեատերը հայկական մեդիատեքստերում | Դպրատուն. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1/4/, 47-58 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Д. В. Петросян

Проявления идентичности журналиста на армянских культурных сайтах | Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 182-183 |