Դավիթ Վլադիմիրի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
1988 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2004 թ. դոցենտի գիտական կոչում
2007 թ. բանասիրական գիտությունների դոկտոր
2011 թ. պրոֆեսորի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ. «Երևանի համալսարան» թերթի պատասխանատու քարտուղար
1982 - 2007 թթ. Երևանի համալսարանի հրատարակչության ավագ խմբագիր
2001 - 2004 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2004 - 2007 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2007-2017 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ
2017 թ. մինչ այժմ- Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի վարիչ
2001 թ. մինչ այժմ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ
2015 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ մամուլի պատմություն
Գիտահետազոտական աշխատանքի տեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ մամուլի պատմություն, նոր մեդիայի զարգացման արդի միտումներ, առցանց և տպագիր մամուլի, լրագրողի մասնագիտական ինքնության և ազգային ինքնության փոխառնչություններ, լրագրողական տեքստի, լրագրող-լսարան երկխոսության հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԲՈԿ-ի 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ և մրցանակներ
2017 թ. – ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Էլ. հասցե
davidpetrosyan@ysu.am

Դավիթ Վլադիմիրի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դ. Վ. Պետրոսյան

Հայ մամուլը 20 - րդ դարասկզբին (1900 - 1914) | Ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 16 էջ |

Դ. Վ. Պետրոսյան

Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում | Երևանի համալսարանի հրատ., 2007, 368 էջ
 

Հոդված/Article

Д. В. Петросян

Профессиональная идентичность журналиста и многовекторность национальной аудитории | «Материалы международной научно-практической конференции «Журналистика 2013»», Изд. - полиг. комплекс ИТАР - ТАСС, Москва, 2014, стр. 84 - 85

Դ. Վ. Պետրոսյան

Գեղարվեստական ժամանակը հեղինակի մեջ և նրանից դուրս (Համաստեղ) | «Պատմության հարցեր», տարեգիրք, «Զանգակ - 97» հրատ., Երևան, 2013, էջ 162 - 171

Դ. Վ. Պետրոսյան

Հակառակ հեռանկարի սկզբունքը ժամանակակից էսսեիստիկայում /Մ. Գալշոյան և Վ. Աստաֆև/ | «Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջ 137 - 142 |

Д. В. Петросян

Личность писателя и время (к публицистике Валентина Распутина) | „Перспективы возрождения и модернизации России-от Н. А. Добролюбова до наших дней” Сборник докладов Международной научной конференции ,,XXXVI Добролюбовские чтения,, Нижний Новгород, Изд. Гладкова, 2012, стр. 195 - 199

Դ. Վ. Պետրոսյան

Սերգեյ Աղաջանյան, Գուրգեն Մահարու արձակի պոետիկան | «Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան 2012, էջ 201 - 204 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Петросян Д. В.

Ночное небо в параметрах субьективного времени автора (на примере пожести А.Де Сент-Экзюпери “Ночной полет”) | Международная научно-практическая конференция:Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс-2019). 2019, стр. 46-48 |

Д. В. Петросян, Е. К. Рева

Диалог “Медиатекст-интелектуальная аудитория” в аксиологическом контексте журналистики | Международная научно-практическая конференция, Москва, 5-7 2018 г., стр. 523-524 |

Д. В. Петросян

Проявления идентичности журналиста на армянских культурных сайтах | Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 182-183 |