Դիանա Ռազմիկի Սողոմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին, բակալավր
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին մագիստրոս

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2013 թթ. Ավագ լաբորանտ՝ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Ընդհանուր կենսաբանության ԳՀ լաբորատորիայում
2014 թ-ից առ այսօր Կրտսեր գիտաշխատող՝ ԵՊՀ Կենսաբաության ԳՀ ինստիտուտի Մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայում

Կարդացվող դասընթացներ
Նորարարական տեխնոլոգիաները մանրէաբանական արտադրության մեջ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանրէաբանություն(սննդի, բժշկական), կենսաֆիզիկա, կենսաքիմիա, կենսատեխնոլոգիա, կենսաէներգետիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 - 2006 թթ. Նյու Յորքում գտնվող Հայկական ազգային գիտական և կրթական հիմնադրամի (Armenian National Science and Education Fund, ANSEF) գիտահետազոտական դրամաշնորհում (Redox sensing by bacteria: oxidizers, reducers, proton-coupled membrane systems and bacterial growth)` որպես ուսանող,
2015 - 2017 թթ. Միջազգային գիտական և տեխնոլոգիական կենտրոնի (International Science and Technology Center ISTC), #A -2089 (Effective Method for Monitoring Environmetal State in Post Radiation Period) դրամաշնորհում` որպես ենթախմբի համակարգող,
2016 - 2017 թթ. Նյու Յորքում գտնվող Հայկական ազգային գիտական և կրթական հիմնադրամի (Armenian National Science and Education Fund, ANSEF) գիտահետազոտական դրամաշնորհում (The Isolation and Investigation of Lactic Acid Bacteria from Armenian Farm Wines:The Combied Efffects of Electromagnetic Irradiation and SO2 on Isolated Bacteria)` որպես ղեկավար:

Լեզուներ
Անգլերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաֆիզիկական ընկերությունների ասոցիացիայի (Eropean Biophysical Societies’ Association ( EBSA)) կազմում համահայկական կենսաֆիզիկական ասոցիացիայի անդամ,
Եվրոպական մանրէաբանական ընկերությունների ֆեդերացիայի (Federation of European Microbiological Societies, (FEMS)) կազմում Հայկական մանրէաբանական ընկերության անդամ,
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիայի (Federation of Eropean Biochemical Societies, (FEBS)) կազմում Հայկական կենսաքիմիական ընկերության անդամ,
Ամերիկյան մանրէաբանական ընկերության (American Society for Microbiology, (ASM)) անդամ:

Պարգևներ
2012 թ. խրախուսական մրցանակ «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի կողմից, «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության շրջանակներում՝ ազդեցության գործակցով ամսագրում տպագրած հոդվածի համար,
2015 թ. մրցանակ «Երիտասար գիտաշխատող», Եվրոպական մանրէաբանական ընկերությունների ֆեդերացիայի կողմից՝ FEMS-ի 6-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (FEMS 6th Congress, Netherlands, Maastricht),
2015 թ. թիմային մրցանակ կենսավառելիքի ստացման նորարարական ծրագրի համար, Միացյալ ազգերի կազմակերպության տնտեսական զարգացման կազմակերպության կողմից (Biofuel Team Runner up, UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) Global Cleantech Innovation Programme for SMEs in Armenia),
2015 թ. Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադարամի մրցանակ, ճամփորդական դրամաշնորհ՝ FEMS-ի 6-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (FEMS 6th Congress, Netherlands, Maastricht,
2016 թ. FEMS-ի մրցանակ, ճամփորդական դրամաշնորհ Ֆրանսիայում Թիրախային միկրոբիոտա 4-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (4th Congress of Targeting Microbiota (Paris France)),
2016 թ. ՀՀ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի (ԵԳԱԾ) կողմից շնորհվող երիտասարդ գիտնականների գիտական գործուղումների համար տրամադրվող ճամփորդական դրամաշնորհ՝ Ֆրանսիայում Թիրախային միկրոբիոտա 4-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (4th Congress of Targeting Microbiota (Paris France)),
2017 թ. ՀՀ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի (ԵԳԱԾ) կողմից շնորհվող երիտասարդ գիտնականների գիտական գործուղումների համար տրամադրվող ճամփորդական դրամաշնորհ՝ Իսրայելում FEBS-ի 42-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (FEBS 42th Congress, (Jerusalem, Israel))

d.soghomonyan@ysu.am

Դիանա Ռազմիկի Սողոմոնյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Հոդված/Article

D. Soghomonyan, A. Trchounian

The survival of irradiated lactobacilli in the simulated gastrointestinal conditions with antibiotic ceftazidime | Letters in Applied Microbiology, 2019, 68, 1, pp. 31-37

Դ․ Ռ․ Սողամոնյան, Հ․ Գ․ Բադալյան, Ա․ Հ․ Թռչունյան

The effects of low doses of γ-radiation on cell size parameters of soil bacteria (γ-Ճառագայթման թույլ դոզաների ազդեցությունը հողային մանրէների չափերի բնութագրիչների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 180-186 |

D.R. Soghomonyan, H.G. Badalyan, A.H. Trchounian

The Effects Of Low Doses Of Gamma Radiation On Cell Size Parameters Of Soil Bacteria | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2019, 53, 3, 180-186 էջ

D. Soghomonyan, A. Margaryan, K. Trchounian, K. Ohanyan, H. Badalyan, A. Trchounian

The Effects of Low Doses of Gamma-Radiation on Growth and Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3 and Escherichia coli M17 | Cell Biochemistry and Biophysics. 2018, 76, 1-2, 209-217 pp.

Soghomonyan D., Trchounian A.

The Survival of Irradiated Lactobacilli in the Simulated Gastrointestinal Conditions with Antibiotic | Ceftazidime Letters in Applied Microbiology, 2018, V 68, 31-37 pp.
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Soghomonyan D., Trchounian A.

Proton-Translocating F0F1 ATPase as a Target for Combined Effects of Low-Intensity Electromagnetic Irradiation and Antibiotics on Lactobacillus acidophilus | In ASM-2014 114th International Conference, Boston, USA, abstract number K-754

Soghomonyan D., Trchounian A.

Changes in the F0F1-ATPase Activity of Irradiated Lactobacillus acidophilus in the Presence of Ceftazidime at Low pH | In Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology, International Scientific Workshop Yerevan, Armenia, 2014, p. 91

Soghomonyan D.

High Frequency Electromagnetic Irradiation Effect On Lactobacillus acidophilus Sensitivity Toward Antibiotic Ceftazidime | In International Student, Postgraduate and Young Scientist Conference ''Lomonosov-2013'', Moscow, Russia, p. 181

Trchounian A., Torgomyan H., Ohanyan V., Soghomonyan D., Kalantaryan V.

Extremely high frequency electromagnetic Irradiation with low-Intensity enhanses antibiotics antibacterial effects on different bacteria | In “Low and superlow fields and radiations in biology and medicine” Scientific Proceedings of the Congress, Saint-Petersburg, Russia, 2012, p. 192
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը