Դիանա Ռազմիկի Սողոմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին, բակալավր
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին մագիստրոս

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2013 թթ. Ավագ լաբորանտ՝ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Ընդհանուր կենսաբանության ԳՀ լաբորատորիայում
2014 թ-ից առ այսօր Կրտսեր գիտաշխատող՝ ԵՊՀ Կենսաբաության ԳՀ ինստիտուտի Մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայում

Կարդացվող դասընթացներ
Նորարարական տեխնոլոգիաները մանրէաբանական արտադրության մեջ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանրէաբանություն(սննդի, բժշկական), կենսաֆիզիկա, կենսաքիմիա, կենսատեխնոլոգիա, կենսաէներգետիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 - 2006 թթ. Նյու Յորքում գտնվող Հայկական ազգային գիտական և կրթական հիմնադրամի (Armenian National Science and Education Fund, ANSEF) գիտահետազոտական դրամաշնորհում (Redox sensing by bacteria: oxidizers, reducers, proton-coupled membrane systems and bacterial growth)` որպես ուսանող,
2015 - 2017 թթ. Միջազգային գիտական և տեխնոլոգիական կենտրոնի (International Science and Technology Center ISTC), #A -2089 (Effective Method for Monitoring Environmetal State in Post Radiation Period) դրամաշնորհում` որպես ենթախմբի համակարգող,
2016 - 2017 թթ. Նյու Յորքում գտնվող Հայկական ազգային գիտական և կրթական հիմնադրամի (Armenian National Science and Education Fund, ANSEF) գիտահետազոտական դրամաշնորհում (The Isolation and Investigation of Lactic Acid Bacteria from Armenian Farm Wines:The Combied Efffects of Electromagnetic Irradiation and SO2 on Isolated Bacteria)` որպես ղեկավար:

Լեզուներ
Անգլերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաֆիզիկական ընկերությունների ասոցիացիայի (Eropean Biophysical Societies’ Association ( EBSA)) կազմում համահայկական կենսաֆիզիկական ասոցիացիայի անդամ,
Եվրոպական մանրէաբանական ընկերությունների ֆեդերացիայի (Federation of European Microbiological Societies, (FEMS)) կազմում Հայկական մանրէաբանական ընկերության անդամ,
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիայի (Federation of Eropean Biochemical Societies, (FEBS)) կազմում Հայկական կենսաքիմիական ընկերության անդամ,
Ամերիկյան մանրէաբանական ընկերության (American Society for Microbiology, (ASM)) անդամ:

Պարգևներ
2012 թ. խրախուսական մրցանակ «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի կողմից, «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության շրջանակներում՝ ազդեցության գործակցով ամսագրում տպագրած հոդվածի համար,
2015 թ. մրցանակ «Երիտասար գիտաշխատող», Եվրոպական մանրէաբանական ընկերությունների ֆեդերացիայի կողմից՝ FEMS-ի 6-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (FEMS 6th Congress, Netherlands, Maastricht),
2015 թ. թիմային մրցանակ կենսավառելիքի ստացման նորարարական ծրագրի համար, Միացյալ ազգերի կազմակերպության տնտեսական զարգացման կազմակերպության կողմից (Biofuel Team Runner up, UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) Global Cleantech Innovation Programme for SMEs in Armenia),
2015 թ. Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադարամի մրցանակ, ճամփորդական դրամաշնորհ՝ FEMS-ի 6-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (FEMS 6th Congress, Netherlands, Maastricht,
2016 թ. FEMS-ի մրցանակ, ճամփորդական դրամաշնորհ Ֆրանսիայում Թիրախային միկրոբիոտա 4-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (4th Congress of Targeting Microbiota (Paris France)),
2016 թ. ՀՀ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի (ԵԳԱԾ) կողմից շնորհվող երիտասարդ գիտնականների գիտական գործուղումների համար տրամադրվող ճամփորդական դրամաշնորհ՝ Ֆրանսիայում Թիրախային միկրոբիոտա 4-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (4th Congress of Targeting Microbiota (Paris France)),
2017 թ. ՀՀ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի (ԵԳԱԾ) կողմից շնորհվող երիտասարդ գիտնականների գիտական գործուղումների համար տրամադրվող ճամփորդական դրամաշնորհ՝ Իսրայելում FEBS-ի 42-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (FEBS 42th Congress, (Jerusalem, Israel))

d.soghomonyan@ysu.am

Դիանա Ռազմիկի Սողոմոնյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Հոդված/Article

D. Soghomonyan, A. Trchounian

The survival of irradiated lactobacilli in the simulated gastrointestinal conditions with antibiotic ceftazidime | Letters in Applied Microbiology, 2019, 68, 1, pp. 31-37

Դ․ Ռ․ Սողամոնյան, Հ․ Գ․ Բադալյան, Ա․ Հ․ Թռչունյան

The effects of low doses of γ-radiation on cell size parameters of soil bacteria (γ-Ճառագայթման թույլ դոզաների ազդեցությունը հողային մանրէների չափերի բնութագրիչների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 180-186 |

D.R. Soghomonyan, H.G. Badalyan, A.H. Trchounian

The Effects Of Low Doses Of Gamma Radiation On Cell Size Parameters Of Soil Bacteria | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2019, 53, 3, 180-186 էջ

D. Soghomonyan, A. Margaryan, K. Trchounian, K. Ohanyan, H. Badalyan, A. Trchounian

The Effects of Low Doses of Gamma-Radiation on Growth and Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3 and Escherichia coli M17 | Cell Biochemistry and Biophysics. 2018, 76, 1-2, 209-217 pp.

Soghomonyan D., Trchounian A.

The Survival of Irradiated Lactobacilli in the Simulated Gastrointestinal Conditions with Antibiotic | Ceftazidime Letters in Applied Microbiology, 2018, V 68, 31-37 pp.

Diana Soghomonyan, Armen Trchounian

The Effects of Different Physicochemical Factors on Survival of Human Gut Lactic Acid Bacteria | International Society of Microbiota. 2017, 3 (3), pp. 1-4

Soghomonyan D., Trchounian A.

Comparable effects of nitrate ions on growth and survival of Lactobacillus paracasei subsp. paracasei and Esherichia coli BW 25113 | The FEBS Journal 284,Suppl. 1, 2017, pp. 337-338

Diana Soghomonyan, Karen Trchounian, Armen Trchounian

Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment: what are their effects on bacteria? | Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, 100, 4761-4771 pp.

D. Soghomonyan, M. Bagdasaryan, A. Trchounian

The combined effects of electromagnetic waves and sulfur dioxide on wine lactic acid bacteria | Biological Journal of Armenia, 2016, 68, Special Issu, 110-113 pp. |

Soghomonyan D., Harutyunyan K., Trchounian A.

The effects of antibiotics and different hostile conditions on survival and adhesion of probiotic lactic acid bacteria in vitro in model of human gastrointestinal tract | FEMS 6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, 2015, FEMS-1066

Soghomonyan D.

The Survival of Irradiated Lactic Acid Bacteria in the Simulated Gastrointestinal Conditions With Antibiotic Ceftazidime | In Enhancing Health Promoting Compounds in Food, International Summer School for Young Scientists, Bazelati, Georgia, 2014, pp. 24-25

Soghomonyan D. R., Kalantaryan V. P., Trchounian A. H.

Changes in the F0F1-ATPase activity of irradiated Lactobacillus acidophilus in the presence of ceftazidime at low pH | Biological Journal of Armenia 2014, v. 66, pp. 39-43

Soghomonyan D. R.

The Effects of Low-Intensity Electromagnetic Irradiation at the Frequencies of 51.8 and 53 GHz and Antibiotic Ceftazidime on Lactobacillus acidophilus FoF1ATP-ase Activity | Biological Journal of Armenia, 2013, v. 65, pp. 89-92

Soghomonyan D., Trchounian A.,

Comparable Effects of Low-intensity Electromagnetic Irradiation at the Frequency of 51.8 and 53 GHz and Antibiotic Ceftazidime on Lactobacillus acidophilus Growth and Survival | Journal Cell Biochemistry and Biophysics. 2013, v. 67, pp. 829–835

Torgomyan H., Ohanyan V., Soghomonyan D., Kalantaryan V., Trchounian A.

The Iow Intensity Extremely High Frequency Electromagnetic Irradiation Universal Effects on Anaerobic Bacteria | In International conference '' Radiation Safety Challenges in the 21st Century'' Yerevan, Armenia, 2012, pp. 119-120

Sogomonyan D., Akopyan K., Trchounian A.

pH and oxidation-reduction potential change of environment during a growth of lactic acid bacteria: effects of oxidizers and reducers | Appl. Biochem. Microbiol. 47, 27-31

Soghomonyan D., Trchounian A.

The role of redox potential of growth medium during growth of lactic acid bacteria: effects of oxidisers and reducers | In14th International Conference of Young Scientists, Pushchino, Russia, 2010, Abstract book, V. 2, pp. 262-263
 

Թեզիս/Thesis

D. Soghomonyan, A. Margaryan, H. Badalyan, A. Trchounian

Bacterial Membrane Protein Activity Affected by 60Co Gamma Radiation | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. MBP-112

Soghomonyan D., Trchounian A.

The effects of extremely high frequency electromagnetic radiation on ATPase activity of probiotic Lactobacillus acidophilus VKMB-1660 at human gut pHs | International Workshop “Influence of Electromagnetic Radiation on Human Beings and Problem of Understanding” Yerevan Armneia, 17-19 September, Abstract Book, 2018, p. 22

Soghomonyan D., Trchounian A.

The Effects of Potassium Metabisulfite on Wine Spoilage Lactic Acid Bacteria: H+ Efflux and Survival at Low pH | Food Science and Technology Second B-Fost Congress, 15-17 October, Yerevan, 2018, abstract book, p. 10

D. Soghomonyan, K. Ohanyan, A. Zakaryan, H. Badalyan, A. Trchounian

The Effects of Gamma-Radiation on Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3 | ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 720 |

D. Soghomonyan, S. Blbulyan, A. Trchounian

The Combined Effects of Electromagnetic Radiation and Low Concentration of Sulfur Dioxide on Growth and Survival of Wine Lactic Acid Bacteria | ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 728 |

D. Soghomonyan, A. Trchounian

The impact of potassium metabisulfite and electromagnetic irradiation on lactobacillus paracasei SPP. Paracasei at different PHS of growth media | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 191

A. Margaryan, D. Soghomonyan, S. Astanyan, K. Ohanyan, H. Badalyan, A. Trchounian

New Approach to Monitor Gamma-rays Effects on Different Bacteria in the Environment | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016. p. 791-791

Margaryan A., Ohanyan V., Torgomyan H., Soghomonyan D., Badalyan H., Trchounian A.

Applicatopn of Computational and Biological Approaches to Detect UV Radiation Effects on Bacterial Cells | International Workshop on Ionizing and Non-ionazing Radiation Influence on Structure and BiopHsical Properties of Living Cells, Tsaghkadzor Armenia, 2015, p. 53

Harutyunyan K., Soghomonyan D., Hakobyan L., Trchounian A.

Adhesive Properties and the F0F1-ATPase Activity of Probiotic Strain Lactobacillus acidophilus 317.402 | III International Scientific Conference of Young Researchers Diologs on Sciece Dedicated to the 5th Anniversary of the SPC > NAS, Republic of Armenia, 2015, p. 72

Ohanyan V., Torgomyan H., Soghomonyan D., Hovnanyan K., Trchounian A.

Novel Data on Bacterial Effects of Low Intensity Electromagnetic Field in Extremely High Frequences: Effects of Irradiated Antibiotics on Enterococcus Hirae and Escherichia coli Growth and Morphology | Ion Flux Alternations Due to Combined Treatment of Lactobacillus acidophilus with Irradiation and Antibiotics VII International Congress "Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine", Saint-Petersburg, Russia, 2015, p. 213

Soghomonyan D., Trchounian A.

Proton-Translocating F0F1 ATPase as a Target for Combined Effects of Low-Intensity Electromagnetic Irradiation and Antibiotics on Lactobacillus acidophilus | In ASM-2014 114th International Conference, Boston, USA, abstract number K-754

Soghomonyan D., Trchounian A.

Changes in the F0F1-ATPase Activity of Irradiated Lactobacillus acidophilus in the Presence of Ceftazidime at Low pH | In Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology, International Scientific Workshop Yerevan, Armenia, 2014, p. 91

Soghomonyan D.

High Frequency Electromagnetic Irradiation Effect On Lactobacillus acidophilus Sensitivity Toward Antibiotic Ceftazidime | In International Student, Postgraduate and Young Scientist Conference ''Lomonosov-2013'', Moscow, Russia, p. 181

Trchounian A., Torgomyan H., Ohanyan V., Soghomonyan D., Kalantaryan V.

Extremely high frequency electromagnetic Irradiation with low-Intensity enhanses antibiotics antibacterial effects on different bacteria | In “Low and superlow fields and radiations in biology and medicine” Scientific Proceedings of the Congress, Saint-Petersburg, Russia, 2012, p. 192