Էդգար Անդրանիկի Քալանթարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքականության բաժնի բակալավրիատ
2005 - 2006 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքականության բաժնի մագիստրատուրա 1-ին տարի
2006 - 2009 թթ. Հանրային կառավարման բաժին, Բոլոնիայի համալսարան (Իտալիա)
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության մագիստրատուրա
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական կոչում
2016 թ. ԵՊՀ դոցենտ

Գիտական աստիճան
2014 թ. Քաղաքական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեմա՝ «ՀՀ պետական տեղեկատվական կառավարումը»

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ դասախոս
2011 - 2019 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2015 թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր անձնակազմի վերապատրաստման ERASMUS MUNDUS ծրագրին մասնակցություն (Իտալիա): Բոլոնիայի համալսարանի Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի հրավիրյալ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«ՀՀ պետական - տեղեկատվական կառավարումը»
«Հանրային կառավարման տեսություն-1»
«Հանրային կառավարման տեսություն-2»
«Կազմակերպությունների տեսություն»
«Էլեկտրոնային կառավարում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանրային կազմակերպությունների կառավարում
Հանրային (պետական) կառավարում
Պետական տեղեկատվական կառավարում
Էլեկտրոնային կառավարում
Հանրային կառավարման դասական տեսություն (Public Administration Theory)
Հանրային կառավարման ժամանակակից տեսություն (New Public Administration and Management)

Լեզուներ
Հայերեն, իտալերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Պարգևներ
ՀՀ ՊՆ «Մարշալ Բաղրամյան» մեդալ
«Գրիգոր Նարեկացի» հուշամեդալ
ԵՊՀ ռեկտորի շնորհակալագիր, Երևան, 2014թ

edgar.kalantaryan@ysu.am

Էդգար Անդրանիկի Քալանթարյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Հանրային կառավարման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Քալանթարյան Է., Ալթունյան Կ.

Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 2-րդ) | Դասընթացի ծրագիր և ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2018, 78 էջ |

Քալանթարյան Է. Ա.

Հանրային կազմակերպությունների տեսություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 200 էջ |

Կատերինա Ալթունյան, Էդգար Քալանթարյան

Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 1) | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 48 էջ |
 

Հոդված/Article

Էդգար Քալանթարյան

Խորհրդարանական կառավարման սահմանադրական կառուցակարգերը (ՀՀ-ի և ԳԴՀ-ի օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 42-53 |

Էդգար Քալանթարյան

«Հանրային կառավարում» հասկացության սահմանման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 73-80 |

Altunyan K., Kalantaryan E.

Public Management Reforms in the Republic of Armenia | СОТИС-социальные технологии, исследования, 6(100)2019 ноябрь-декабрь, Москва, 2019, стр. 17-26: |

Էդգար Քալանթարյան

Կառավարման ձևերի կերպափոխման միտումները հետխորհրդային երկրներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 69-75 |

Էդգար Քալանթարյան

Բարեփոխումների դերն ու նշանակությունը հհ պետական կառավարման համակարգում | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2(22), 187-195 էջ, 2019

Էդգար Քալանթարյան

Կազմակերպությունների կազմակերպչական կառուցվածք եվ արդյունավետություն | Գիտական Արցախ, N 2 (3), 141-147 էջ, 2019

Քալանթարյան Է.

Տեղեկատվական հասարակությունը արդյունավետ կառավարման երաշխիք | Լրատու- Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 279-284 |

Էդգար Քալանթարյան

Մանիպուլյացիոն կառավարման ազդեցությունը հասարակական կարծիքի վրա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 71-81 |

Էդգար Քալանթարյան

Տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 223-233 էջ, Հայաստան |

Էդգար Քալանթարյան

Էլեկտրոնային և սոցիալական մամուլը պետական կառավարման համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 45-53 |

էդգար Քալանթարյան

Մանիպուլյացիոն մեթոդները կառավարման համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 68-77 |

Калантарян Э. А.

О некоторых аспектах информационных войн | Образование, культура и ценностные ориентации современного мира. 2016, стр. 240-244 |

Է. Ա. Քալանթարյան

Առաջնորդի (լիդերի) ինստիտուտը հանրային կազմակերպություններում | Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու: Գիտ. Հոդվածների պարբերակ. Ժողովածու: «Լիմուշ» հարտ., 2016, էջեր 231-239 |

Քալանթարյան Է.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետությունը ՀՀ պետական կառավարման համակարգում | Լրատու, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի, ISSN 1829-4227, Եր., 2015թ., էջ 214-224

Калантарян Э.

Правовое регулирование информационного управления в республике Армения | Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: Сборник научных трудов.-СПб.: Изд. Санкт-Петербургскогоуниверситетауправленияиэконмики, 2015 г., с. 108-112 |

Էդգար Քալանթարյան

Զանգվածային լրատվամիջոցները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 31-38 |

Է. Ա. Քալանթարյան

ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 141.6, Երևան 2013թ., էջ 66-74 |

Էդգար Քալանթարյան

Արցախյան հակամարտության պատմա-քաղաքագիտական համեմատական վերլուծություն | հայագիտական հանդես, թիվ 1-2 Վենետիկ- Ս. Ղազար

Էդգար Քալանթարյան

Զանգվածային լրատվամիջոցները` պետական տեղեկատվական քաղաքականության սուբյկետ | Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան Երևան, 2 (13)

Էդգար Քալանթարյան

Տեղեկատվական անվտանգության և տեղեկատվական կառավարման հարցի շուրջ | Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան Երևան, 1(12)