Էդմոն Դավթի Գազազյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1953 - 1959 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1964 թ-ին Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, «Հիրոտրոպ միջավայրերում լիցքի ճառագայթման և ալիքի տարածման խնդիրներ»
1990 թ-ին Ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր, «Քվազիօպտիկական համակարգերի էլեկտրադինամիկայի խնդիրներ»

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1959 - 1968 թթ. Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտաշխատող
1968 մինչ այժմ Ազգային գիտական լաբորատորիայի առաջատար գիտաշխատող
1973 - 1990 թթ. Երևանի պետական համալսարան դոցենտ, համատեղության կարգով
1990 - մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, պրոֆեսոր, համատեղության կարգով

Մասնակցություն դրամաշնորհներին
Միջազգային Գիտատեխնիկական հիմնադրամ
Ամերիկյան գիտական հիմնադրամ

Ակադեմիական դասընթացներ/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
ԳԲՀ չափումներ, Էլեկտրամագնիսական փնջերով բեռնավորված ալիքատարերի և ռեզոնատորների էլեկտրադինամիկայի խնդիրներ, Էլեկտրամագնիսական դաշտի դիֆրակցիա, Լիցքավորված փնջերի ֆիզիկա

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ/փորձագիտական ոլորտներ
Դասական էլեկտրադինամիկա, դիֆրակցիայի տեսություն

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Իոնային փնջերի դինամիկայի խնդիրներ, էլեկտրոն-մոնոքրոմատիկ էլեկտրամագնիսական ալիք փոխազդեցության խնդիրներ

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն` լեզվակիր, ռուսերեն և անգլերեն , ազատ

Շնորհներ և պատվոգրեր
1985թ. Հայաստանի պետական մրցանակ

Էդմոն Դավթի Գազազյան

Պրոֆեսոր | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Газазян Э. Д., Арутюнян Т. А.

К эффекту магното-тормозного излучения в тороидальном резонаторе | Электромагнитные волны и электронные системы, No. 4, т. 11, 2006 (с. 6-11)

Գազազյան Է. Դ.

Երկրաչափական օպտիկա և դիֆրակցիայի երկրաչափական տեսության հիմունքներ | Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 102 էջ, Երևան, 1989 թ. |

Գազազյան Է. Դ.

Անտենային համակագերի անալիզը և սինթեզը: (Անտենաների պարամետրերի հաշվարկի և չափման տեսության հարցեր) | Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 123 էջ, Երևան, 1983 թ. |
 

Հոդված/Article

Газазян Э. Д., Калантарян Д. К., Ходжоян М. А., Арутюнян Т. А.

Взаимодействие электронного сгустка с электромагнитной волной и синхротронное излучение электронного сгустка с модулированной плотностью заряда в тороидальном резонаторе | ԵՊՀ Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2010 (էջ 41-44)

Gazazyan E. D., Kalantaryan D. K., Khojoyan M. A.

On the Possibility of Electron Bunch Charge Density Modulation in Laser Beam | Proc. of 43rd ISTC Japan Workshop on Accelerator Sciences. October 29-30. High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba, Japan, p.p.93-104 (2007) |

Арутюнян Т. А., Газазян Э. Д.

К эффекту магнито-тормозного излучения в тороидальном резонаторе, Электромагнитные волны и электронные системы | No.4, т.11, с. 6-11, 2006

Арутюнян Т. А., Газазян Э. Д.

Классификация электромагнитных колебаний в тороидальном резонаторе | Изв. НАН РА, Физика, т.41, #2, с. 91-98 (2006)

Газазян Э. Д., Калантарян Д. К., Ходжоян М. А.

Развертка ультракороткого сгустка в поле монохроматической волны | Изв. НАН Армении, Физика, т.41. с.170-177 (2006)
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը