Էդուարդ Արզումանի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Գործունեության մեջ անձի ներառնվածության պրոբլեմը»,1982 թ. ԵՊՀ
Դոկտորական՝ «Անցումային հասարկությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ», 2001թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմական մատերիալիզնի, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոնի դասախոս
1986 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դոցենտ
2001 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարոյագիտություն,
Սոցիալական փիլիսոփայության ներածություն
Անցումային հասարակություն
Տեխնիկայի փիլիսոփայության սոցիալական պարադոքսները
Մասսայական մշակույթ և ամբոխային վարք
Ազգային ինքնություն և ազատական մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական փիլիսոփայություն
ազգային ինքնություն
փոխակերպվող (տրանսֆորմացիոն) հասարակություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 - 2007 թթ. - «Բաց հասարակություն» ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի թիվ 14802 ծրագրի կատարում:
ԵրՃՇՊՀ-ի «Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոնի հետ համատեղ «Տեխնիկայի փիլիսոփայություն» ուսումնական ձեռնարկի հրատարակում:
2008 - 2010 թթ. Արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Գիտ խորհրդի անդամ, գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ, ֆակուլտետի մեթոդխորհրդի նախագահ, Բանբեր, Երևանի համալսարանի, Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն, խմբագիր

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ

Էդուարդ Արզումանի Հարությունյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Էդվարդ Հարությունյան

Մարդկային կեցության այլակերպումները | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 188 էջ

Էդվարդ Հարությունյան

Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ | Մենագրություն, Երևան, 2004, էջ 152

Էդվարդ Հարությունյան

Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ | Մենագրություն, Երևան, 2000, էջ 268

Էդվարդ Հարությունյան

Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային Հայաստանում | Մենագրություն, Երևան, էջ 81

Էդվարդ Հարությունյան

Անձի ակտիվության պրոբլեմը սոցիալիզմի պայմաններում | Մենագրություն, Երևան, 1985, էջ 50
 

Հոդված/Article

Էդուարդ Յարութիւնեան

Ազգային գաղափարախոսութիւն եւ պետական քաղաքականութիւն (իրադրային վերլուծութիւն) | «Դրօշակ», Աթենք, 1995, N 22, Էջ 18-25

Էդուարդ Յարութիւնեան

Ազգային գաղափարախոսութիւն եւ պետական քաղաքականութիւն (իրադրային վերլուծութիւն) | «Դրօշակ», N 20-21, Աթենք, 1995, էջ 46-52

Է.Ա. Հարությունյան

Սոցիալական խնդիրը որպես գործունեության համակարգի զարգացման ու գործառնության ծրագիր | «Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1989, Էջ 128-141

է. Ա. Հարությունյան

Վերակառուցումը որպես սոցիալ-տնտեսական խնդրի օպտիմալ լուծման եղանակ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 3-13 |

Է. Ա. Հարությունյան

Գործունեության համակարգի օպտիմալ գործառնության սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը | «Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, էջ 219-231
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը