Էդուարդ Արզումանի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Գործունեության մեջ անձի ներառնվածության պրոբլեմը»,1982 թ. ԵՊՀ
Դոկտորական՝ «Անցումային հասարկությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ», 2001թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմական մատերիալիզնի, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոնի դասախոս
1986 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դոցենտ
2001 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարոյագիտություն,
Սոցիալական փիլիսոփայության ներածություն
Անցումային հասարակություն
Տեխնիկայի փիլիսոփայության սոցիալական պարադոքսները
Մասսայական մշակույթ և ամբոխային վարք
Ազգային ինքնություն և ազատական մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական փիլիսոփայություն
ազգային ինքնություն
փոխակերպվող (տրանսֆորմացիոն) հասարակություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 - 2007 թթ. - «Բաց հասարակություն» ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի թիվ 14802 ծրագրի կատարում:
ԵրՃՇՊՀ-ի «Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոնի հետ համատեղ «Տեխնիկայի փիլիսոփայություն» ուսումնական ձեռնարկի հրատարակում:
2008 - 2010 թթ. Արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Գիտ խորհրդի անդամ, գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ, ֆակուլտետի մեթոդխորհրդի նախագահ, Բանբեր, Երևանի համալսարանի, Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն, խմբագիր

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ

Էդուարդ Արզումանի Հարությունյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Էդվարդ Հարությունյան

Մարդկային կեցության այլակերպումները | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 188 էջ

Էդվարդ Հարությունյան

Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ | Մենագրություն, Երևան, 2004, էջ 152

Էդվարդ Հարությունյան

Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ | Մենագրություն, Երևան, 2000, էջ 268

Էդվարդ Հարությունյան

Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային Հայաստանում | Մենագրություն, Երևան, էջ 81

Էդվարդ Հարությունյան

Անձի ակտիվության պրոբլեմը սոցիալիզմի պայմաններում | Մենագրություն, Երևան, 1985, էջ 50
 

Հոդված/Article

Է. Ա. Հարությունյան

Գործունեության վերարտադրության պրոցեսի մեջ անձի ներառնվածության պրոբլեմը | «Հասարակական հարաբերություններ և անձի վերարտադրության սոցիալ-փիլիսոփայական տեսանկյունները» Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, էջ 81-112

Է.Ա. Հարությունյան

Անձի սոցիալական ակտիվությունը սոցիալիզմի պայմաններում | «Գիտելիք», Երևան, 1986, էջ 32

Է.Ա. Հարությունյան

Միջանձնային փոխհարաբերություններին սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը | «Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1982, էջ 16-27

Է.Ա. Հարությունյան

Գործունեության մեջ անձի ներառնվածության հասարակական և անհատական դետերմինացիայի հարաբերակցությունը | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 7, 1982, էջ 11-18

Э.А. Арутюнян

Микросреда и трансформация общественных ценностей в ценностную ориентацию личности | "Образ жизни и ценностные ориентации личнпсти", Ереван, 1979, 49-61
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը