Էդուարդ Արզումանի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Գործունեության մեջ անձի ներառնվածության պրոբլեմը»,1982 թ. ԵՊՀ
Դոկտորական՝ «Անցումային հասարկությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ», 2001թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմական մատերիալիզնի, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոնի դասախոս
1986 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դոցենտ
2001 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարոյագիտություն,
Սոցիալական փիլիսոփայության ներածություն
Անցումային հասարակություն
Տեխնիկայի փիլիսոփայության սոցիալական պարադոքսները
Մասսայական մշակույթ և ամբոխային վարք
Ազգային ինքնություն և ազատական մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական փիլիսոփայություն
ազգային ինքնություն
փոխակերպվող (տրանսֆորմացիոն) հասարակություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 - 2007 թթ. - «Բաց հասարակություն» ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի թիվ 14802 ծրագրի կատարում:
ԵրՃՇՊՀ-ի «Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոնի հետ համատեղ «Տեխնիկայի փիլիսոփայություն» ուսումնական ձեռնարկի հրատարակում:
2008 - 2010 թթ. Արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Գիտ խորհրդի անդամ, գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ, ֆակուլտետի մեթոդխորհրդի նախագահ, Բանբեր, Երևանի համալսարանի, Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն, խմբագիր

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ

Էդուարդ Արզումանի Հարությունյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Էդվարդ Հարությունյան

Մարդկային կեցության այլակերպումները | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 188 էջ

Էդվարդ Հարությունյան

Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ | Մենագրություն, Երևան, 2004, էջ 152

Էդվարդ Հարությունյան

Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ | Մենագրություն, Երևան, 2000, էջ 268

Էդվարդ Հարությունյան

Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային Հայաստանում | Մենագրություն, Երևան, էջ 81

Էդվարդ Հարությունյան

Անձի ակտիվության պրոբլեմը սոցիալիզմի պայմաններում | Մենագրություն, Երևան, 1985, էջ 50
 

Հոդված/Article

Էդվարդ Հարությունյան

Էդվարդ Հարությունյան – Ազգային ինքնություն. «սերունդների աշխարհ» և «ժամանակակիցների աշխարհ» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 3-15 |

Էդվարդ Հարությունյան

Բացակա մարդը. հիշելու և հուսալու երկընտրանքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 3-16 |

Էդվարդ Ա. Հարությունյան

«Անհնարինի» հաղթահարումը Իբրև գոյատևման գեղագիտական նախագիծ | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 1(61), էջ 9-30 |

Э. А. Арутюнян

Будущее как возможность быть «своим другим» | Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 13-18 |

Էդվարդ Հարությունյան

Արտասովոր ապագան ապրված անցյալում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 21-35 |

Էդվարդ Հարությունյան

Համատեքստի հերթափոխը. վիճարկումը իբրև անհնարինի հաղթահարման կամազդակում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-16 |

Էդվարդ Հարությունյան

Համատեքստի հերթափոխը. մարդկային կեցության սոցիոմշակութային այլատեսակությունների ապականումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-17 |

Է. Ա. Հարությունյան

Հնարավորությունների հավասարություն և շահերի հավասարակշռություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013, էջ 3-13 |

Էդվարդ Հարությունյան

Համոզմունքների գերակայության օրենքը | «Անցումային հասարակություն.Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2011, պրակ 8, էջ 3-12 |

Է. Ա. Հարությունյան

«Էթնոմշակութային ապաստարանը» որպես գոյատևման գեղագիտական նախագիծ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010թ., էջ 5-14 |

Է.Ա. Հարությունյան

Ոգու և հոգու սահմանագծում | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009, պրակ 6, էջ 3-13 |

Է.Ա. Հարությունյան

Համակեցության սոցիոմշակութային ինքնության տարատեսակները | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, պրակ 4, էջ 3-17

Է. Ա. Հարությունյան

Վարքի սոցիոմշակութային շարժառիթների մարդաբանական բնութագիրը | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, պրակ 5, էջ 3-13 |

Է.Ա. Հարությունյան

Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և նույնականության ճգնաժամ | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, պրակ 3, էջ 3-13 |

Է.Ա. Հարությունյան

Էթնիկ նույնականության սոցիոմշակութային շարժառիթները | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, պրակ 3, էջ 31-42

Է.Ա. Հարությունյան

Ազատական-ժողովրդավարական սոցիոմշակույթը որպես կենսաոճ | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, պրակ 2, էջ 3-13 |

Է. Ա. Հարությունյան

Հայկական շարունակականություն | «Ինչպես եմ տեսնում XXI դարի փիլիսոփայությունը», Երևան, 2006, պրակ 4, էջ 18-29

Э.А. Арутюнян

Особенности формирования национальной и социальной идентичности | Вестник МАНЭБ (Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности), Санкт-Петеребург, Т. 11, N 8, 2006, стр. 182-186

Է.Ա. Հարությունյան

«Հայկական շարունակականության» հիմնախնդիրը | Հոդվածների ծողովածու` նվիրված Հայոց Մեծ եղեռնի 90-ամյակին, Երևան, ԵՃՇՊՀ, 2005, էջ 19-31

Է.Ա. Հարությունյան

Փոխակերպվող հասարակության գործառնական վիճակի սոցիալ-փիլիսոփայական բնութագիրը | Գիտական նյութերի ժողովածու` նվիրված ՎՊՄ ինստիտուտի 35-ամյակին, Վանաձոր, 2005, էջ 46-53

Էդ. Ա. Հարությունյան

Հայկական շարունակականություն. գործառնության հուսալիության հիմնահարցը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 3-13 |

Էդուարդ Յարութիւնեան

Ազգային ինքնութեան պահպանման մասին | «Դրօշակ» /Եռամսեայ Պաշտօնաթերթ/, Երևան, 2004, Թիվ 1(1581), էջ 73-92

Է. Հարությունյան

Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային Հայաստանում | Երևան, 2003, էջ 81

Է. Հարությունյան

Հայաստանի քաղաքական համակարգի յուրահատկությունները | Դրոշակ, Երևան, 2003, N 3(1578), էջ 8-29

Էդուարդ Յարութիւնեան

Ազգային ինքնութիւն եւ կեանքի մշակոյթ | «Դրօշակ», Երևան, 2003, N 4(1580), էջ 63-77

Է.Ա. Հարությունյան

Դարձյա՞լ Լիր արքայի կարգավիճակում | «Աշխարհայացքայինը ժամանակակից կրթամշակութային համակարգում» ժողովածու, Երևան, 2002, էջ 23-27

Է. Ա. Հարությունյան

Ազգային կենսափիլիսոփայության պատմափիլիսոփայական վերլուծություն | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, պրակ 1, էջ 7-28

Է.Ա. Հարությունյան

Քաղաքակրթության սոցիալական և մարդկային որակների համատեղման հիմնահարցը | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, պրակ 1, էջ 52-68

Էդուարդ Յարութիւնեան

Ազգային կենսափիլիսոփայության ակունքները | «Դրoշակ», Երևան, 2002, N 3(1575),էջ 47-63

Է. Ա. Հարությունյան

Տրանսֆորմացիոն գործընթացների ազգային գործունեական առանձնահատկությունները (իրադրային վերլուծություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 3-15 |

Էդուարդ Յարութիւնեան

Ազգային գաղափարախոսութիւն եւ պետական քաղաքականութիւն (իրադրային վերլուծութիւն) | «Դրօշակ», Աթենք, 1995, N 22, Էջ 18-25

Էդուարդ Յարութիւնեան

Ազգային գաղափարախոսութիւն եւ պետական քաղաքականութիւն (իրադրային վերլուծութիւն) | «Դրօշակ», N 20-21, Աթենք, 1995, էջ 46-52

Է.Ա. Հարությունյան

Սոցիալական խնդիրը որպես գործունեության համակարգի զարգացման ու գործառնության ծրագիր | «Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1989, Էջ 128-141

է. Ա. Հարությունյան

Վերակառուցումը որպես սոցիալ-տնտեսական խնդրի օպտիմալ լուծման եղանակ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 3-13 |

Է. Ա. Հարությունյան

Գործունեության համակարգի օպտիմալ գործառնության սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը | «Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, էջ 219-231

Է. Ա. Հարությունյան

Գործունեության վերարտադրության պրոցեսի մեջ անձի ներառնվածության պրոբլեմը | «Հասարակական հարաբերություններ և անձի վերարտադրության սոցիալ-փիլիսոփայական տեսանկյունները» Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, էջ 81-112

Է.Ա. Հարությունյան

Անձի սոցիալական ակտիվությունը սոցիալիզմի պայմաններում | «Գիտելիք», Երևան, 1986, էջ 32

Է.Ա. Հարությունյան

Միջանձնային փոխհարաբերություններին սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը | «Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1982, էջ 16-27

Է.Ա. Հարությունյան

Գործունեության մեջ անձի ներառնվածության հասարակական և անհատական դետերմինացիայի հարաբերակցությունը | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 7, 1982, էջ 11-18

Э.А. Арутюнян

Микросреда и трансформация общественных ценностей в ценностную ориентацию личности | "Образ жизни и ценностные ориентации личнпсти", Ереван, 1979, 49-61