Էդուարդ Վազգենի Եղիազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1971 թթ. ԵՊՀ մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ
1971 - 1974 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Հաշվողական կենտրոնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Բուլյան հավասարումների համակարգերի մետրիկական բնութագրիչներ», 1979, ԽՍՀՄ ԳԱ Հաշվողական Կենտրոն, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1981 թթ. ասիստենտ,
1981 թ-ից մինչ այժմ` դոցենտ, ԵՊՀ դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա, գործույթների հետազոտում, կոմբինատոր ալգորիթմներ, մաթեմատիկական կիբերնետիկա, կոմբինատոր անալիզ, թեստերի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կախյալ և անկախ փոփոխականներով բուլյան հավասարումների համակարգերի մետրիկական բնութագրիչներ, բուլյան ֆունկցիաների տեսության հարցեր, աղյուսակային թեստերի քանակական բնութագրիչներ , դիսկրետ օպտիմիզացման խնդիրներ , գրաֆների տեսություն որոշ հարցեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

e.yeghiazaryan@ysu.am

Էդուարդ Վազգենի Եղիազարյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն