Էլիզ Գագիկի Ոսկանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2013 թ. հոկտեմբեր, Բրիտանական խորհրդի կողմից կազմակերպված «Get your students speaking» դասընթաց
2012 թ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրով կազմակերպվող դասընթացներ
2012 թ. Մանմար հրատարակչության և Քեմբրիջի համալսարանի հրատարակչության կողմից կազմակերպված ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց
2007 թ. հունիս, Օքսվորդի ուսուցիչների ակադեմիայի կողմից կազմակերպված «On Becoming a more efficient classroom manager» և «Correction that works... a teacher’s dream» դասընթացներ, Երևան
2006 թ. հունիս, Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից Բրիտանական խորհրդի աջակցությամբ կազմակերպված 8-րդ դասարանի անգլերենի թեստը գնահատողների վերապատրաստման դաընթաց, Երևան
2006 թ.փետրվար-մայիս, Բրիտանականխորհրդի, ԱՄՆ դեսպանատան և AELTA-ի ուսուցիչների վերապատրաստման «Անգլերենը հաղորդակցվելու համար» դասընթաց, Երևան
2001 - 2003 թթ/ ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան անգլերեն լեզու
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան անգլերեն լեզու և գրականություն

Մասնագիտական փորձ
2008 թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերենլեզվիթիվ 2 ամբիոն, դասախոս
2003 - 2008 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն, դասախոս, ավագ լաբորանտ

Մասնակցություն
2006 թ. «Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրներ» միջազգային գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան
2004 թ. Գենդերային ուսուցման դասընթաց

Լեզուներ
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Էլիզ Գագիկի Ոսկանյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Է. Ոսկանյան

Անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան | Երևան, 2007

Ի. Բուռնազյան , Ա. Պապոյան, Լ. Բոստանջյան , Լ. Եղիկյան , Է. Ոսկանյան

Անգլերեն - հայերեն - ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան | Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2007
 

Հոդված/Article

Ոսկանյան Է.

Մեղմասությունների կիրառման ոլորտները | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 82 - 90 |

Է. Ոսկանյան

Մեղմասությունների կիրառման գործառույթներն ու նպատակը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N14, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 145-152 |

Էլիզ Ոսկանյան

«Վարագուրված» ճշմարտություն կամ մեղմասություններ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 107 - 113 |

Է. Ոսկանյան

The truth behind the word or euphemisms | «Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրներ» միջազգային, Գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան |

Է. Ոսկանյան

Homonymy in the context of riddle - jokes | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N4 , Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 64 - 71 |