Էմմա Սերգեյի Գևորգյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, ЖВ № 001200

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Ուղեղի լիմբիական որոշ գոյացությունների և անդաստակային համակարգի փոխհարաբերությունները բնականոն պայմաններում և թրթռման ազդեցության դինամիկայում»,
Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Երևան 1999, Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
12.01.1986 թ-ից մինչև օրս: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա և անատոմիա», «Ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների կլինիկական մեթոդներ«, «Սթրեսային իրավիճակների ֆիզիոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրոֆիզիոլոգիա, հոգեֆիզիոլոգիա, արյունաբանություն, սիրտ-անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության անդամ, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի անդամ

Esgevorkyan@yandex. ru

Էմմա Սերգեյի Գևորգյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Լ. Է. Ղուկասյան, Է․ Ս․ Գևորգյան

Creative work as a method of correction of the psychoemotional state in pupils of high school (Ստեղծագործական աշխատանքը որպես ավագ դպրոցի աշակերտերի հոգեհուզական վիճակի շտկման մեթոդ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 154–158 |

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան, Լ. Է. Ղուկասյան

Տաուրինի և սակավաշարժության համակցված ազդեցությունը ծայրամասային արյան ցուցանիշների վրա | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 59(1), էջ 66-75 |

Է. Ս. Գևորգյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Լ. Է. Ղուկասյան

Ուսանողների սրտի ռիթմի ցուցանիշների փոփոխությունների վերլուծոիթյունն օրական ուսումնական ծանրաբեռնվածության և արոմաշտկման պայմաններում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 1 (71), էջ 67-72 |

С. М. Минасян, Э. С. Геворкян, Ц. И. Адамян, Л. Э. Гукасян, С. Г. Сарксян

Влияние общей вертикальной вибрации на уровень потребления кислорода животными | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 2 ( LIX ), էջ 20-25 |

С. М. Минасян, Э. С. Геворкян, Ц. И. Адамян, Л. Э. Гукасян

Роль холинергической нейромедиаторной системы в обеспечении активности мозга в динамике вибрационного воздействия | Биомедицинская радиоэлектроника, 2019, З(22), стр. 42-46 |
1   2   3   4   5   6   7   8   14  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Адамян Ц.И., Геворкян Э.С.

Влияние преоптической области гипоталамуса на регуляцию эритропоэза животных – доноров костного мозга | Сборник материалов 2-ой Международной конференции ”Актуальные проблемы экол. физиологии, биохимии и ген. Жив.”, Саранск, 2009, 5-7

Adamyan Ts., Gevorkyan E., Minasyan S., Kalantaryan V.

Low intensity millimeter-wave electromagnetic radiation (EMR) effect on erythrogenesis | Jouint BEMS and EBEA conf., Davos, Switzerland, 2009. 648-649 |

Адамян Ц.И., Геворкян Э.С., Саркисян Н.В.

Коррегирующее влияние солодки голой при воздействии на организм вибрации | 5 межд. симп. ”Акт. пробл. биоф. мед.” Киев, 2007, 4-5