Երանուհի Կարապետի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 հոկտեմբեր - 2009 հունիս թթ. ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասպիրանտ,
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Փիլ., սոց. և հոգեբ. ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժնի մագիստրանտ, Փիլիսոփայության մագիստրոսի գիտական աստիճան,
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Փիլ., սոց. և հոգեբ. ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժնի բակալավր:

Գիտակրթական աշխատանքայի գործունեություն
2008 սեպտեմբերից մինչ օրս Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի դասախոս:
2006 սեպտեմբերից մինչ օրս ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դասախոս:
2005 սեպտեմբերից մինչ օրս կրթության միջազգային ակադեմիայի դասախոս:

Մասնագիտական վերապատրաստում
2010 թ. հոկտեմբերի 1 - 2010 թ. նոյեմբերի 30` Մասնակցություն դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի փիլիսոփայություն մասնագիտությամբ 78 ժամ ծավալով (մասնակցության վկայական),
2009 թ. մարտ 9 - 2009 թ. մայիս 11՝ Մասնակցություն դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի փիլիսոփայություն մասնագիտությամբ 78 ժամ ծավալով (մասնակցության վկայական),
2007 թ. հոկտեմբեր 16-26՝ Մասնկացություն մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացին, ԵՊՀ (մասնակցության վկայական):


Անդամակցություն
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության բաժնի ուսանողական խորհրդի անդամ

Մրցանակներ, պատվոգրեր
2011 թ. հոկտեմբեր՝ Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում մասնագիտական բարձր պատրաստվածության և անբասիր աշխատանքի համար պատվոգիր:
2009 թ. մարտ` Կրթության միջազգային ակադեմիայում «Տարվա լավագույն դասախոս» պատվոգիր:

Միջազգային համաժողովներ և դասընթացներ
2005 թ. օգոստոս 16-20` Մասնակցություն Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի կազմակերպած «Ինչպիսին եմ տեսնում XXI դարի փիլիսոփայությունը» խորագրով առաջին միջազգային գիտաժողովին (Երևան):

Լեզուներ
Հայերենի, ռուսերենի գերազանց իմացություն, գերմաներենի լավ իմացություն

Համակարգչային գիտելիքներ
MS Office, E-mail, Internet-ի լավ իմացություն:

Երանուհի Կարապետի Մանուկյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ե. Կ. Մանուկյան

Սոցիոմշակութային պարադոքսների գործառական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 137.4, Երևան 2012թ., էջ 20-30 |

Ե. Կ. Մանուկյան

Համաշխարհայնացման պարադոքսալ հետևանքները | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու,Պրակ 8, Երևան, 2011, էջ 13-24 |

Ե. Կ. Մանուկյան

Սոցիալական նպատակների և արդյունքների անհամապատասխանության սկզբունքը | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 75-88

Ե. Կ. Մանուկյան

Նույնականության ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 75-88

Ե. Կ. Մանուկյան

Նույնականության ճգնաժամի մարդաբանական հետևանքները | «Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 47-52