Երվանդ Կարապետի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2002 - Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1991-2002 - Անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1989 - 1991- Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ժամավճարով դասախոս
1986-1989 - ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1979-1986 - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի լեզվահնչյունային կաբինետի լաբորանտ
1974-1979 - ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի (անգլիական)ուսանող

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2004 - AASE-1

Օտար լեզուներ
Անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), գերմաներեն (խոսակցական), ֆրանսերեն (խոսակցական)

Երվանդ Կարապետի Վարդանյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Yervand Vardanyan

On teaching glottalization to efl learners | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3(21), 105-111 էջ, Հայաստան

Երվանդ Վարդանյան

Միֆոլոգեմները որպես լեզվաոճական միավորներ Ջ. Գ. Բայրոնի ստեղծագործություններում և դրանց հայերեն թարգմանությունը (ըստ «Չայլդ Հարոլդի ուխտագնացությունը» և «Դոն Ժուան» պոեմների ու «Մանֆրեդ» դրամայի) | Աստղիկ : 2016թ․, 27, 170-192 էջ, Հայաստան

Երվանդ Վարդանյան

Աստվածաշնչյան լեզվաշերտերը Ջ. Գ. Բայրոնի «Մանֆրեդ» դրամատիկական պոեմում և դրանց հայերեն թարգմանությունը | Աստղիկ: 2015թ․ 26, 157-171 էջ

Վարդանյան Ե.

Ջ. Գ. Բայրոնի «Դոն Ժուան» պոեմի լեզվաոճական առանձնահատկությունները` հայերեն թարգմանությամբ | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 88 - 98 |

Վարդանյան Ե.

«Խառը» լեզվաշերտերը Ջ. Գ. Բայրոնի պոեզիայում և դրանց հայերեն թարգմանությունը | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 99 - 107 |