Էվելինա Գեորգիի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974-1979: Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1961-1971: դպրոց N30, Երևան
Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, գիտաշխատող
Թեկնածուական ատենախոսություն` “Ճագարի արգանդի սպիտակուցների ինդուկցիան էստրադիոլի ազդեցության վաղ փուլում”, 1984, Երևանի պետական համալսարան
Աշխատանքային փորձ
1979-1981: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, լաբորանտ
1981-1992: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, կրտսեր գիտաշխատող
1992-առ այսօր: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Բջջային կենսաբանություն, կենսաֆիզիկա, կենսաքիմիա, մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա
Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն
evelyn7sar@ysu.am

Էվելինա Գեորգիի Սարգսյան

Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ա. Շահինյան, Գ. Հ. Պողոսյան, Է. Գ. Սարգսյան, Ա. Վ. Ներկարարյան

Առնետների արյան էրիթրոցիտների թաղանթների կայունության վրա ասպիրինի ազդեցության ուսումնասիրությունը թթվային հեմոլիզի մեթոդով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 56-62 |

Zh. Yavroyan, N. Hakobyan, A. Hovhannisyan, E. Sargsyan, E. Gevorgyan

Alterations of Rat Brain Chromatin Phospholipids Content Under the Separate And Joint Action of Cisplatin And Estradiol | «Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2020, թիվ 72 (3), էջ 16-23

N. Hakobyan, Zh. Yavroyan, A. Hovhannisyan, E. Sargsyan, E. Gevorgyan

Cisplatin And Estradiol Separate And Joint Action on Phospholipids Content of Chromatin Preparation from Rat Kidney Cells | «Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2020, թիվ 72 (4), էջ 18-20

Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, G. A. Avagyan, E. G. Sargsyan, E. S. Gevorgyan

Cisplatin and estradiol separate and joint in vivo action on rat liver nuclear phospholipids content | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71 (1), 39-44 |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Cisplatin IN VIVO action on lipid content in nuclear matrix from rat brain cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 3(70), էջ 33-37 |
 

Թեզիս/Thesis

Акопян Н. Р., Явроян Ж. В., Оганесян А. Г., Саркисян Э. Г., Геворкян Э. С.

Чувствительность отдельных фракций фосфолипидов хроматина к леток мозга крыс к In Vivo воздействию цисплатина | 20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «БИОЛОГИЯ-НАУКА XXI ВЕКА». 2016, стр. 102-103 |