Էվելինա Գեորգիի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974-1979: Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1961-1971: դպրոց N30, Երևան
Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, գիտաշխատող
Թեկնածուական ատենախոսություն` “Ճագարի արգանդի սպիտակուցների ինդուկցիան էստրադիոլի ազդեցության վաղ փուլում”, 1984, Երևանի պետական համալսարան
Աշխատանքային փորձ
1979-1981: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, լաբորանտ
1981-1992: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, կրտսեր գիտաշխատող
1992-առ այսօր: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Բջջային կենսաբանություն, կենսաֆիզիկա, կենսաքիմիա, մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա
Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն
evelyn7sar@ysu.am

Էվելինա Գեորգիի Սարգսյան

Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Gevorgyan E. S., Yavroyan Zh. V., Hovhannisyan A. G., Hakobyan N. R., Sargsyan E. G.

Cisplatin in vivo action on lipid content in chromatin from rat kidney cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68 (3), 12-18 էջ, Հայաստան |

Gevorgyan E. S., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N. R., Sargsyan E.G.

Cisplatin in vivo Action on Content of Neutral Lipids in Rat Liver and Thymus Nuclear membranes | Biological Journal of Armenia, 2013, v.65, N2, p.99-103 |
 

Թեզիս/Thesis

Акопян Н. Р., Явроян Ж. В., Оганесян А. Г., Саркисян Э. Г., Геворкян Э. С.

Чувствительность отдельных фракций фосфолипидов хроматина к леток мозга крыс к In Vivo воздействию цисплатина | 20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «БИОЛОГИЯ-НАУКА XXI ВЕКА». 2016, стр. 102-103 |