Էվելինա Գեորգիի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974-1979: Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1961-1971: դպրոց N30, Երևան
Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, գիտաշխատող
Թեկնածուական ատենախոսություն` “Ճագարի արգանդի սպիտակուցների ինդուկցիան էստրադիոլի ազդեցության վաղ փուլում”, 1984, Երևանի պետական համալսարան
Աշխատանքային փորձ
1979-1981: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, լաբորանտ
1981-1992: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, կրտսեր գիտաշխատող
1992-առ այսօր: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Բջջային կենսաբանություն, կենսաֆիզիկա, կենսաքիմիա, մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա
Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն
evelyn7sar@ysu.am

Էվելինա Գեորգիի Սարգսյան

Գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ - «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, G. A. Avagyan, E. G. Sargsyan, E. S. Gevorgyan

Cisplatin and estradiol separate and joint in vivo action on rat liver nuclear phospholipids content | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71 (1), 39-44 |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Cisplatin IN VIVO action on lipid content in nuclear matrix from rat brain cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 3(70), էջ 33-37 |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

In vivo action of cisplatin on lipid content in nuclear membranes from rat brain cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 70 (1), էջ 16-21 |

E.S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Cisplatin in VIVO action on lipid content in nuclear matrix from rat kidney cells | Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 3, 6-11 pp. |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Changes in sphingomyelin and phosphatidylcholine content in rat liver nuclear structures during the in vivo action of cisplatin | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68(1), 16-19 էջ, Հայաստան |

Gevorgyan E. S., Yavroyan Zh. V., Hovhannisyan A. G., Hakobyan N. R., Sargsyan E. G.

Cisplatin in vivo action on lipid content in chromatin from rat kidney cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68 (3), 12-18 էջ, Հայաստան |

Gevorgyan E. S., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N. R., Sargsyan E.G.

Cisplatin in vivo Action on Content of Neutral Lipids in Rat Liver and Thymus Nuclear membranes | Biological Journal of Armenia, 2013, v.65, N2, p.99-103 |
 

Թեզիս/Thesis

Акопян Н. Р., Явроян Ж. В., Оганесян А. Г., Саркисян Э. Г., Геворкян Э. С.

Чувствительность отдельных фракций фосфолипидов хроматина к леток мозга крыс к In Vivo воздействию цисплатина | 20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «БИОЛОГИЯ-НАУКА XXI ВЕКА». 2016, стр. 102-103 |