Եվգենի Շամիլի Մամասախլիսով
Կենսագրություն
Կրթություն
1986 թ-ին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների դոկտոր (03.00.02-Կենսաֆիզիկա) – «Տարածական և ժամանակային մասշտաբները կենսապոլիմերների կոնֆորմացիոն անցումներում», 2011, Երեվանի պետական համալսարան, ԵՐԵՎԱՆ
Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու (03.00.02-Կենսաֆիզիկա) – «Պարույր - կծիկ անցումները պոլիպեպտիդներում։ Միկրոսկոպական մոտեցում», 1989 թ., Ֆիզիկայի ինստիտուտ Վրաստանի ԳԱ, Թբիլիսի

Աշխատանքային փորձ
2006 թ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ դրամաշնորհների բաժնի վարիչ
1996 – 2006 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1992 – 1996 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի լաբորատորիայի գիտական աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
«Մակրոմոլեկուլների կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա» ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 4-րդ կուրսի ուսանողներին։
«Անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի ներածություն» ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողներին։
«Կենսաբանական և սինթետիկ պոլիմերների ֆիզիկա» ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողներին

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
ՌՆԹ - ի և սպիտակուցների ֆոլդինգ։ Կոնֆորմացիոն անցումները ԴՆԹ - ում և ԴՆԹ - ի կոնդենսացիա։ ԴՆԹ - ի կոնֆորմացիոն անցումները և ԴՆԹ - ի կոնդենսացիա։ Մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկա։ Անհավասարակշիռ թերմոդինամիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

y.mamasakhlisov@ysu.am

Եվգենի Շամիլի Մամասախլիսով

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Sh. A. Tonoyan, A. V. Asatryan, S. Mirtavoosi, Y. Sh. Mamasakhlisov, V. F. Morozov

Generalized Model of Polypeptide Chainfor Helix-Coil Transition in Two-component Solvent | J. Contemp. Phys. 50, N 4, 375 - 380 pp.(2015) |
 

Հոդված/Article

Ա. Ե. Մամասախլիսով, Ե. Շ. Մամասախլիսով

The conductivity of the monolayer of complexes of DNA with quantum dots in the presence of intercalating ligands (ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների քվանտային կետերի հետ մոնոլեյերների հաղորդունակությունը փոխկապակցվող լիգանդների ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 203-207 |

Yevgeni Mamasakhlisov, Hakob Sngryan, Shushanik Tonoyan, Artur Hakobyan, Poghos Vardevanyan

The double-stranded DNA stability in presence of a flexible polymer | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2018, 36, 1-12 pp.

Ա. Վ. Ասատրյան, Ա. Կ. Անդրիասյան, Ա. Ա. Հակոբյան, Շ. Ա. Տոնոյան, Ե. Շ. Մամասախլիսով, Վ. Ֆ. Մորոզով

Straight calculation of helix–coil transition parameters in heteropolymers (Հետերոպոլիմերներում պարույր–կծիկ անցման պարամետրերի ուղիղ հաշվարկ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 47-54 |

Yevgeni Mamasakhlisov, Hakob Sngryan, Shushanik Tonoyan, Artur Hakobyan, Poghos Vardevanyan

The double-stranded DNA stability in presence of a flexible polymer | JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS, 2018, 36, 1-12 pp.

А. В. Асатрян, А. К. Андриасян, Ш. А. Тоноян, Е. Ш. Мамасахлисов, В. Ф. Морозов

Переход порядок-беспорядок в гетерогенных биологических макромолекулах | Вестник Российско-Армянского Университета: Физико-математические и естественные науки, 2018, 1, стр. 41-54 |
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Shushanik Tonoyan, Davit Khechoyan, Vardges Mambreyan, Vladimir Morozov, Yevgeni Mamasakhlisov

Theoretical Description of ssDNA Adsorption on Carbon Nanotubes | 6th International Iberian Biophysics Congress and X Iberoamerican Congress of Biophysics. 2018, p. 69 |

Vladimir Morozov, Aram Andriasyan, Saadat Mirtavoosi, Shushanik Tonoyan, Yevgeni Mamasakhlisov

The Helix-Coil Transition the Frames of GMPC. Ligands Effects | International workshop and young scientist school on Critical Phenomena and Phase Transition. 2017, 14-15 pp. |

Yevgeni Mamasakhlisov, A. Andreassian, A. Hakobyan

Reentrant Melting of Single - Stranded RNA with Quenched Sequence Randomness | International workshop and young scientist school on Critical Phenomena and Phase Transition. 2017, p. 13

A.V. Grigoryan, A.V. Badasyan, V.F. Morozov, E. Sh.Mamasakhlisov

The invariance of order parameter and temperature redefinition in helix-coil transition of circular closed DNA | Physics of Atomic Nuclei, 2005, v.10, p. 1748