ՖԵԼԻՔՍ ԴԱՆԻԵԼԻ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1956 - 1962 թթ․ ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ. «Հայկական ժայռային մողեսների էկոլոգիաֆաունիստական ուսոմնասիորությունները», Սանկտ-Պետերբուրգ, 03/12/1969
կ.գ.դ. «Կովկասյան ժայռային մողեսների կուսածնության հիբրիդային առաջացաման թեորիան», Կիև, 10/10/1988

Աշխատանքային փորձ
1960 - 1962 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի լաբորանտ,
1962 - 1969 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի աագ լաբորանտ,
1969 - 1971 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ
1971 - 1979 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս
1979 - 1990 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ
1990 - 2019 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2003 թ-ից մինչև 2014 թ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի կենդանաբանության ամբիոնի վարիչ, 2014 թ-ից մինչև 2021 թ. ԵՊՀ Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի կենդանաբանության լաբորատորիայի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենդանաբանություն, Էկոլոգիա, Կենդանիների պահպանությւոն, Պարթենոգենեզ, պալեոզոոլոգիա, կենդանաաշխարհագրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ֆինանասավորվող հիմնովինհետազոտություններ, 1998 թ․

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ի.Ի. Նիկոլսկու անվան հերպետոլոգիական գիտական ընկերություն

lacerta@ysu.am
(+374 10) 61-06-49

ՖԵԼԻՔՍ ԴԱՆԻԵԼԻ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան

Կենսաբանություն 9. մաս 2 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 1 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 2 | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 112 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան

Կենսաբանություն 9. մաս 1 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 257 էջ

Գևորգյան է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Սևոյան Գ. Գ.

Կենսաբանություն 12 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 160 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 11 | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 144 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 10 | Դասասգիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 112 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 10 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 208 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 11 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 240 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ

Դանիելյան Ֆ․ Դ․, Առաքելյան Մ․ Ս․

Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի երկկենցաղները ու սողունները | Մենագրություն: Էդիթ Պրինտ: 2016թ․, 200 էջ, Հայաստան, Երևան

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա.Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան

Է.Ս. Գևորգյան, Ֆ.Դ. Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան, Ս.Գ. Նանագուլյան

Կենդանի օրգանիզմների բազմազանություն | Դասագիրք հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար. «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2013, 255 էջ

S.V. Amiryan, E.S. Gevorgyan, F.D. Danielyan, A.H. Yesayan, N.A. Hovhannisyan, S.G. Nanagulyan

Biology: Diversity of living organisms: Human bod | The teacher guidebook for Biology 7-8 Textbooks for basic schools. «Astghik gratun» publishing house, Yerevan, 2013, pp. 319 [in Armenian]

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան

Կենսաբանություն-10 | Դասագիրք ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 208 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան

«Կենսաբանություն-10,11,12» ուսուցչի ձեռնարկ | Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար. ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 96 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան

Կենսաբանություն-11 | Դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն 2010, 208 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

«Կենսաբանություն-11» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր» | Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1-ին.”ՙԱստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 32 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Գ.Գ.Սևոյան, Ա.Հ. Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր» | Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1- ին.«Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Գ.Գ.Սևոյան, Ա.Հ. Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր» | Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս – 2րդ, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան

Ուսուցչի ձեռնարկ. Ընդհանուր օրինաչափություններ: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար | Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 75 էջ

Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Գրիգորյան Կ.Վ., Թռչունյան Ա.Հ., Ներկարարյան Ա.Վ., Սևոյան Գ.Գ., Վարդևանյան Պ.Հ.

Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ | Աշխատանքային տետր: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 64 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան

Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ.175 էջ

Եղիազարյան Է. Մ., Եղիազարյան Ս. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ.

Սողուններ | Ուս. ձեռնարկ, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2005, 144 էջ |
 

Հոդված/Article

Varos G. Petrosyan, Feodor A. Osipov, Vladimir V. Bobrov, Natalia N. Dergunova, Felix D. Danielyan, Marine S. Arakelyan

New records of Darevskia armeniaca (Méhely, 1909) and Darevskia valentini (Boettger, 1892) (Squamata, Sauria, Lacertidae) from Armenia and updated geographic distribution maps | Check List, 2019, 15 (1), pp. 21-31 |

Spangenberg V., Arakelyan M., Galoyan E., Pankin M., Petrosyan R., Stepanyan I., Grishaeva T., Danielyan F., Kolomiets O.

Extraordinary centromeres: differences in the meiotic chromosomes of two rock lizards species Darevskia portschinskii and Darevskia raddei | PeerJ, 2019, 7, pp. e6360 |

Varos Petrosyan, Fedor Osipov, Vladimir Bobrov, Natalia Dergunova, Evgeny Nazarenko, Andrey Omelchenko, Felix Danelyan, Marine Arakelyan

Analysis of geographical distribution of the parthenogenetic rock lizard Darevskia armeniaca and its parental species (D. mi | SALAMANDRA, 2019, 55,3, pp. 173-190 |

Anastasiya E. Girnyk, Andrey A. Vergun, Seraphima K. Semyenova, Andrei S. Guliaev, Marine S. Arakelyan, Felix D. Danielyan, Irena A. Martirosyan, Robert W. Murphy, Alexey P. Ryskov

Multiple interspecific hybridization and microsatellite mutations provide clonal diversity in the parthenogenetic rock lizard Darevskia armeniaca | BMC Genomics, 2018, 19:979, pp. 1-12 |

Ф. Д. Даниелян, М. С. Аракелян, В. Е. Спангенберг

Изучение гибридных триплоидных самцов скальных ящериц рода Darevskia в симпатрической популяциии Армении | Биологический журнал Армении. 2018, 2, 70, стр. 64-71 |

Victor Spangenberg, Marine Arakelyan, Eduard Galoyan, Sergey Matveevsky, Ruzanna Petrosyan, Yuri Bogdanov, Felix Danielyan, Oxana Kolomiets

Reticulate Evolution of the Rock Lizards: Meiotic Chromosome Dynamics and Spermatogenesis in Diploid and Triploid Males of the Genus Darevskia | Genes. 2017, 8, pp. 1-15 |

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան

N. H. Sargsyan, M. S. Arakelyan, F. D. Danielyan

Infestation of dice snake natrix tessellata (laurenti, 1768) by helminths in Armenia | Biological Journal of Armenia, 2016, 1, 89-91 pp. |

A. V. Omelchenkoa, A. E. Girnyk, F. A. Osipov, A. A. Vergun, V. G. Petrosyan, F. D. Danielyan, M. S. Arakelyan, A. P. Ryskov

Genetic Differentiation among Natural Populations of the Lizard Complex Darevskia raddei as Inferred from Genome Microsatellite Marking | Russian Journal of Genetics, 2016, 52, 2, стр. 231-235 |

А. В. Омельченко, А. Е. Гирнык, Ф. А. Осипов, А. А. Вергун, В. Г. Петросян, Ф. Д. Даниелян, М. С. Аракелян, А. П. Рысков

Генетическая дифференциация природных популяций ящериц комплекса darevskia raddei по данным микросателлитного маркирования геномов | Генетика. 2016, 52, 2, стр. 260-264 |

Թ. Կ. Հարությունյան , Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ս. Առաքելյան

Blood parasites morphotypes of rock lizards of Armenia (Հայաստանի ժայռային մողեսների արյան մակաբույծների մորֆոխմբերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 45-49 |

Մ. Ռ. Աբրահամյան, Ռ. Կ. Պետրոսյան, Է. Ա. Գալոյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ս. Առաքելյան

Seasonal and daily activities of two syntopic parthenogenetic lizards of genus Darevskia (Darevskia ցեղատեսակի երկու կուսածին մողեսների սեզոնային և օրական ակտիվությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 39-42 |

Հարությունյան Թ. Կ., Պետրոսյան Ռ. Կ., Դանիելյան Ֆ.Դ., Առաքելյան Մ. Ս.

Էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը ժայռային մողեսների մակաբուծայինվարակվածության վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հատոր LXV 3, էջ 130-135

Arakelyan M., Danielyan F., Corti C., Sindaco R., Leviton A.

Herpetofauna of Armenia and Nagorno-Karabakh | Salt Lake City SSAR, USA, 2011: 154

Freitas S., Harris D. J., Danielyan F., Arakelyan M., Corti C., Carretero M. A.

Phylogeography of the Darevskia raddei species complex based on mtDNA | 7th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, Palma, Balearic Islands, Spain, 06-09 September: 54

Arakelyan M., Danielyan F., Turkozan O., Parham J.

Testudo graeca armeniaca from Armenia and NKR | 15th European Congress of Herpetology Kuşadası –Aydin, Turkey, 28 September-2 October, 2009:14

Arakelyan M., Parham J. F., Turkozan O., Danielyan F.

Sympatrsches vorkommen zweier formen von Testudo greca in Armenien und der Republik Nagorno-Karabakh | Marginata, 2008, 26-30

Arakelyan M., Danielyan F.

Parthenogenesis in Caucasian rock lizard of genus Darevskia | In: Corti C. (ed.) Herpetologia Sardiniae. Soc. Herp. Ital./Edizioni Belvedere, Latina, “Le scienze’(8), 2008: 29-32

Arakelyan M., Danielyan F., Stepanyan I.

The progress of microevolution in hybrids of rock lizards of genus Darevskia | Biological Journal of Armenia V1

Danielyan F., Arakelan M., Stepanyan I.

Hybrids of Darevskia valentini, D. armeniaca and D. unisexualis from a sympatric population in Armenia | Amphibia-Reptilia, 2008, 29: 487-504 |

Егиазарян Э. М., Даниелян Ф. Д.

Биологические особенности малоазиатского тритона в Армении | Информ технологии и управление, Ереван, 2007, 8

Давоян А. Г., А. В. Асланян, Ф. Д. Даниелян, И. С. Даревский, И. А. Мартиросян

Определение аллельного полиморфизма в популяциях партеногенетических ящериц Darevskia dahli (сем. Lacertidae) с помощью локус-специфического ПЦР | Генетика. 2007, том 43, N 1, с. 27-31

Davoyan A.G., Aslanyan A.V., Danielyan F.D., Darevsky I.S., Martirosyan I.A.

Study of allelic variants stracture of loci Du 281 in Darevskia dahlia (Lacertidae) parthenogenetic lizards populations | National Academy of RA Electronic Journal of Natural Sciences, 20

Davoyan A.G., Aslanyan A.V., Danielyan F.D., Darevsky I.S., Martirosyan I.A.

Study of allelic variants stracture of loci Du 281 in Darevskia dahlia (Lacertidae) parthenogenetic lizards populations | National Academy of RA Electronic Journal of Natural Sciences, 20

A. G. Davoyan, A. V. Aslanyan, F. D. Danielyan, I. S. Darevsky, I. A. Martirosyan

Study of allelic variants’ stracture of loci Du281 in Darevskia dahli (Lacertidae) parthenogenetic Lizards populations | National Academy of Scienses of RA. Electronic Journal of Natural Sciences. Molecular Biologi. 2006, p. 38-41

Малышева Д. Н., О. Н. Токарская, Ф.Д. Даниелян, В.Г. Петросян

Генетическая дифференциация партеногенетических ящериц Darevskia Rostombekowi (сем. Lacertidae) по данным ядерных и митохондриальных маркерров ДНК | Доклады академии наук, 2006, том 4, с. 560-563

Мартиросян И. А., Рысков А. П., Петросян В. Г., Аракелян М. С., Асланян А.В., Даниелян Ф. Д., Даревский И. С., Токарская О. Н.

Изменчивость мини- и микросателлитных маркеров ДНК в популяциях партеногенетической скальной ящерицы Darevskia rostombekovi | Генетика. 2002, том 38, N 6, с. 828-835 |

Н. Г. Кан, И. А. Мартиросян, И. С. Даревский, Ф. Д. Даниелян, М. С. Аракелян, А. В. Асланян, В. В. Гречко, О. Н. Токарская, А. П. Рысков

ДНК-фингерпринтинг партеногенетических семей ящериц рода Lacerta: обнаружение генетически нестабильных локусов | Молекулярная биология, 2000, том 34, N 5, с. 834-838
 

Թեզիս/Thesis

Petrosyan V. G., Arakelyan M. S., Osipov F. A., Bobrov V. V., Nazarenko E. A., Dergunova N., Danielyan F.

The integrated database of geographical distribution of Darevskia rock lizard species in the Caucasus and Asia Minor | International Conference "Information Technologies in the Research of Biodiversity". 2018, pp. 108-109 |

Spangenberg V. E., Arakelyan M. S., Galoyan E. A., Danielyan F. D., Kolomiets O. L.

Total disturbance in chromosome synapsis and DSB repair do not arrest meiosis in triploid hybrid males of rock lizards | 22 International Chromosome Conference. 2018, p. 34-35 |

Спангенберг В. Е., Аракелян М. С., Даниелян Ф. Д., Матвеевский С. Н., Петросян Р. К., Галоян Э. А., Коломиец О. Л.

Особенности конкурентного синапсиса гомеологичных хромосом в мейозе приводят к тератозооспермии у триплоидных гибридов Армянских скальных ящериц | Сборник тезисов Всероссийской конференции "50 лет ВОГиС: успехи и перспективы. 2016, стр. 291 |

Arakelyan M. , Nanagulyan S., Danielyan F., Ghazaryan A., Margaryan L.

Survey and conservation of animals, plants and fungi in anthropogenic disturbed semidesert ecosystems of Armenia | 5th International Congress for Conservation Biology Auckland, New Zealand, December 5-9, 2011

Harutyunyan T., Arakelyan M., Danielyan F.

Sex differences in loads of blood parasites among lizards genus Darevskia | 7th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, Palma, Balearic Islands, Spain, 06-09 September, 2010:33

Arakelyan M., Danielyan F., Serobyan V.

Age and growth of Eremias strauchi from Armenia | 1th Ukraine Herpetological Congress. Kiev, 9-15 October 2005. P 1

Danielyan F. D., Aslanyan A.V.

On the record of Caspian Gecko (Tenuidactylus caspius) in Armenia | 12th Ordinari General Meeting Societas Europea Herpetologica (SEH). Saint-Peterburg, 2003, p. 53

Даниелян Ф. Д., Григорян А. Ф., Асланян А. В., Аракелян М. С. , Арзуманян Г. В.

Гаметогенез у триплоидных гибридов L. unisexualis x L. Valentini | Тезисы докладов научной конференции посвященной 75-летию кафедры зоологии ЕГУ. Ереван. 1998, с. 39-40

Felix Danielian, Ashot Aslanian

Ovoviviparity in the Steppe Adder, Vipera erivanensis | Abstracts of the Third World Congress of Herpetology. Prague, 1997, p. 49