Ֆենյա Նորայրի Բազոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2006 - 2008 թթ. Հոգեբանության մագիստրոս, ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
2002 - 2006 թթ. Հոգեբանության բակալավր, ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2011 - 2013 թթ. Հոգեբան-խորհրդատու, Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի «Կանանց աջակցման կենտրոն» ծրագիր
2008 - 2013 թթ. Դասախոս, Հյուսիսային համալսարան, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
2010 թ-ից մինչ օրս Դասախոս, ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն
2007 - 2008 թթ. հոգեբան, Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան

Կարդացվող դասընթացներ
Միջմշակութային հոգեբանություն, Ընտանիքի հոգեբանության հիմնահարցեր, Ժամանակակից էթնոհոգեբանության հիմունքներ և հայ սփյուռքը

Որակավորում և վերապատրաստում
2013 մայիս-հոկտեմբեր Մասնակից
<<Արխետիպային վերլուծություն>> գործնական դասընթաց (48ժամ) /ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
25-28.10.2012 Մասնակից
<<Театр архетипов (модуль 1)>> // Теория и навыки (30часов). Курс соответствует образовательной программе Общероссийского, Европейского, Паназиатского Сертификата психотерапевта и консультанта
2012 մայիս-հուլիս Մասնակից
<<Արտ-թերապևտիկ աշխատանք խորքային անգիտակցականի հետ>> գործնական դասընթաց (48ժամ) /ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
20-21.01.2012 Մասնակից
TA (Transactional Analysis) / Life Script Concept in Transactional Analysis (12 hours) // The verification form is issued on behalf of the European Association for Transactional Analysis Commission of Certification

11,18,25 ноября и 1 декабря. 2011 Մասնակից
<<Личностные расстройства и психотерапевтический подход к их лечению>> семинар/ Армянский фонд развития психоанализа и психотерапии

21-22.11.2011 Մասնակից
<<Психосоциальная реабилитация пострадавших от пыток>> (практический семинар), Россия, г. Москва
15-16.10.2011 Մասնակից
<<Վերջնարդյունքների վրա հիմնված դասընթացի մշակում և կառավարում>> աշխատաժողով / Վ.Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան, Եվրասիա միջազգային համալսարան
25-26.06.2011Մասնակից
TA (Transactional Analysis) 101 Course/ The verification form is issued on behalf of the European Association for Transactional Analysis Commission of Certification

2011 մարտ-մայիս Մասնակից
<<Արտ-թերապիայի բազային հմտություններ>> գործնական դասընթաց (48ժամ) / ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
2010 մայիս-հուլիս Մասնակից
<<Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա>> գործնական դասընթաց IIփուլ (48 ժամ) / ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
2009 մայիս-հուլիս Մասնակից
<<Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա>> գործնական դասընթաց I փուլ (48 ժամ) / ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
2009 հունվար-ապրիլ Մասնակից
<<Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա. յունգյան մոդել>> գործնական դասընթաց
(48 ժամ) / ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
2007 փետրվար-ապրիլ Մասնակից
<<Հոգեբանական խորհրդատվական հմտությունների մարզում>> գործնական դասընթաց (64ժամ) / <<Նոր միտք>> հոգեբանական հասարակական կազմակերպություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բժշկական և սոցիալական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Ֆենյա Նորայրի Բազոյան

Դասախոս | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հարոյան Նելլի, Բազոյան Ֆենյա, Իզաբելլա Ղազարյան, Շահվերդյան Սեդա

Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ
 

Հոդված/Article

Ֆ. Ն. Բազոյան

Հոգեբանական ներազդեցության հիմնախնդիրը հոգեսեմանտիկ մոտեցման համատեքստում | Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական, 2015, 103-110 էջ |

Ֆ. Բազոյան

Աղանդներում կիրառվող հոգեբանական ներազդման ռազմավարությունը | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 2, Երևան 2012 թ., էջ 198-204 |

Բազոյան Ֆ. Ն.

Սոցիալական ներգործության մեխանիզմները | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով նյութեր, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2011, էջ 220-222

Բազոյան Ֆ. Ն.

Սոցիալական ազդեցության հիմնախնդիրը մշակույթի ենթատեքստում | «Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, 46-49 էջ

Ֆենյա Բազոյան

Հոգեսոմատիկայի ժամանակակից հիմնախնդիրները | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2009, 138-144 էջ